יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים במחלקה למדעי המחשב

 

לתלמידי המחלקה למדעי המחשב

 

שנה שם היועץ שעות הקבלה חדר
שנה א'
---
---
402/8
שנה ב'
---
---
401/8
---
---
שנה ג'
---
---
302/8 ג'
סטודנטים במצב אקדמי לא תקין
כל סטודנט על פי שנת הלימודים הרלוונטית יפנה ליועץ