יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה לניהול טכנולוגיה

 

 
שנה
שם היועץ סמסטר שעות הקבלה חדר
א' רו"ח מנשה נצראל א' יום ד'

09:00-10:00 בתיאום מראש

409/1

ב'

יום א'

18:00-19:00 בתיאום מראש

קיץ

יום ד'

17:00-18:00

ב'

ד"ר אירנה מילשטיין

א'

יום ב'

15:00-16:00

603/1 ד'

ב'

12:00-13:00

ג'

ד"ר ענת מאיר

א'

יום א'

15:30-16:30
בתיאום מראש במייל
606/1
ב'
ד' ד"ר גיל גרינשטיין א' יום ב'

19:00-20:00 בתיאום מראש 

603/1 ג'

ב'

יום ה'

15:00-16:00 בתיאום מראש 

סטודנטים במצב אקדמי לא תקין ד"ר איל בריל א' יום א'
16:00-17:00
או בתיאום ליום/ שעה אחרת
614/1
ב'