יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה למדעים


לתלמידי המחלקה למדעי המחשב

שנה

שם היועץ

שעות הקבלה

חדר
ראש המחלקה ד"ר קמפנר יוליה יום א'
16:00-17:00
בתאום מראש
404/8
שנה א'
יום א'
16:00-17:00
בתאום מראש
302/8
שנה ב'
יום ג'
15:00-16:00
401/8
יום ה'
16:00-17:00
שנה ג'
יום א'
18:00-20:00
302/8 ג'
או בתיאום מראש
סטודנטים במצב אקדמי
לא תקין
כל סטודנט על פי שנת הלימודים הרלוונטית יפנה ליועץלתלמידי המחלקה למתמטיקה שימושית

 

שם היועץ

שעות הקבלה

חדר
יועץ שנים א' ב' ג'
וסטודנטים במצב אקדמי לא תקין
יום א'
15:00-16:00
408/8
יום ג'
15:00-16:00לתלמידי הפקולטה להנדסה במסגרת לימודי הפקולטה למדעים

שם היועץ

שעות הקבלה

חדר
יועץ לתלמידי הנדסה
יום א'
15:00-17:00
202ד'/8
יום ד'
16:00-17:00לתלמידי הפקולטה לניהול טכנולוגיה במסגרת לימודי הפקולטה למדעים

שם היועץ

שעות הקבלה

חדר
יועץ לתלמידי ניהול טכנולוגיה
יום ה'
15:00-16:00
108/8יעוץ לתלמידי כל הפקולטות בלימודי פיסיקה

שם היועץ

שעות הקבלה

חדר
יועץ בלימודי פיסיקה
יום א'
15:00-16:00
202/8