יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה להנדסה

 
שנה

שם היועץ

יום

שעות קבלה

חדר

א' - ב'

ד"ר דן קצין א'

11:00-12:00

336/5

ד'

17:00-18:00

ג'- ד'

ד"ר נונל טירר

ב'

15:00-16:00

237/5ב'
ג' 16:00-17:00
בהתמחות תקשורת ד"ר בוריס למבריקוב ג' 17:00-18:00 326/5
בהתמחות ביו הנדסה ד"ר רונן שושניק ו' 12:00-13:00 322/5
במצב אקדמי לא תקין ד"ר מאיר ארבל ג'

16:00-18:00

237/5ד'