יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים במחלקה לטכנולוגיות למידה


שנה שם היועץ שעות הקבלה חדר
שנה א'
יום ד'
בתיאום מראש באמצעות דוא"ל
139/5
שנה ב'
יום א'
סמסטר א':
13:15-13:45 או 17:30-18:00 בתיאום מראש
137/5
יום ג'
13:30-14:00 או 17:30-18:00 בתיאום מראש
שנה ג'
יום א'
13:00-15:00 בתיאום טלפוני מראש
136/5

ייעוץ לסטודנטים במצב אקדמי לא תקין (לכל השנתונים) - ד"ר דורותי לנגלי