פעילות 2018

סדנא בת ארבעה מפגשים | בימי רביבי | בין השעות  17:00-19:30 | במרכז הנגישות בבניין 1