מיני אתרים

אילנה כרמלי לנר

המרחב הציבורי – מוזיאון גרילה
מנחה: ד"ר איתן מכטר
אמנות הגרילה מבקשת להשתלט על המרחב והחלל על ידי שינוי האיזון של המוכר והידוע מבלי לבסס סדר חדש, הנוטה להיעלם. הופעתה הפתאומית היא חלק מאופייה כלוחמת גרילה. היא מנסה להתריס באמצעים אמנותיים לא רק נגד תכנים אמנותיים אלא גם נגד תצורות התגלמותה במרחב, באמצעות פריצה אל מחוץ לכותלי המוזיאון למרחבים בלתי שגרתים. העבודה מציגה אמני גרילה בולטים תוך כדי תהליך עבודתם ובמגוון תחומי פעילותם באמצעות סרט ועבודת מחקר.
 
 
חדשות