מיני אתרים

אפרת סופר

המורה השלישי – עיצוב תהליך של בניית פרוגרמה Bottom-Up
לתכנון החלל הציבורי בבתי ספר יסודיים
מנחה: אדר' גל גאון
עבודה זו מגבשת מודל עבודה לתכנון החלל הציבורי בבתי ספר יסודיים, המציע ראייה הוליסטית של בית הספר, שיתוף של הקהילה הבית ספרית והרחבת אפשרויות הבחירה. המודל מכוון להציע שיטת עבודה המאפשרת לקהילת בית הספר היסודי לתכנן את החלל הציבורי באופן מושכל ומיטבי. השיטה מוגדרת כפיילוט ניסיוני, ותצטרך לעבור התנסות בשדה כדי לקבל תוקף. היא מתבססת על סינתזה בין ידע תיאורטי ומחקר שדה, תוך זיהוי מקרים המוגדרים כ-Bottom-Up.
 
 
חדשות