מיני אתרים

דובי רונן

פאבלאב – חקר תופעה, התנסות
(אקו-סיסטם מקומי), מוצר
מנחה: אדר' עמוס בר-אלי
תרבות ה"מייקר" מתפשטת והולכת לאחרונה, ומעבדות לייצור עצמי דיגיטלי מאפשרות עיצוב אחר – מ"עשה זאת בעצמך" ל"נעשה זאת ביחד". חלקה הראשון של העבודה חוקר תרבות זו ועובר לשלב ההתנסות. שלב זה מתבצע מתוך חקירת פורומים הקשורים לתפיסת הפאבלאב )שפותחה ב-MIT) בארץ, ומתוך עבודה פיזית על עיצוב מוצר חדש. השלב האחרון עוצב ונוצר בפאבלאב בישראל, ונבחנת אפשרות ייצורו באמצעים דיגיטליים ובשיתוף עם מעצבים אחרים בסביבת עבודה דיגיטלית.
 
 
חדשות