מיני אתרים

דניל קונדרטייב

טכנולוגיה וקסם
 
מנחה: ד"ר קורנל לוסטיג
עבודה זו מבקשת לחקור דרכים טכנולוגיות חדשות המאפשרות התרחבות, העשרה והעצמה בשדה העיצוב בתחום המורפולוגי. העבודה מבוססת על פירוק של תהליכים טבעיים ופיסיים מתמשכים לשלבים נפרדים בסביבה ארבע-ממדית (קואורדינטות המרחב והזמן), תוך אינטראקציה והתערבות מינימלית של האדם, בהשראה שיסודה בכעין מאגיה – שבעקבותיה תבוא יצירה ובנייה מחדש ויצירה/התהוות של השראה צורנית חדשה.
 
חדשות