מיני אתרים

דפנה לוין

View History
מנחה: ד"ר סייפן ג'וליה-בורגיני
מ"אטב נייר" עד ל"פלסטין" כל ערך בוויקיפדיה הוא תוצר של תהליך שיתופי המתבסס על אינטראקציות, מלחמות עריכה, ונדליזם בקרב משתמשים ועוד. View History הוא פרויקט המשתמש בכלי "Trace" (עקבות), המקשר בין גרסאות הערך לאורך זמן.
הכלי שנוצר במסגרת עבודה זו, מאפשר הצגה גרפית של תהליך היווצרותו של הערך. ההדמיה נעשית על ידי עיבוד נתוני המידע בכל שלביו והפיכתם למפה, המאפשרת זיהוי של דפוסים המעידים על התרחשויות משמעותיות לאורך ציר הזמן שלו. לדוגמה, ניתן לחקור כיצד מתנהל סכסוך בסביבה גלויה, או לנתח כיצד ערך כלשהו נתפס בתודעה הגלובאלית. הכלי מאפשר לחקור כל ערך בוויקיפדיה.
 
 
חדשות