מיני אתרים

דפנה קראוס

העיצוב בין דמיון וקוגניציה –
מודעות לעיצוב בקרב ילדים בני ארבע עד חמש
מנחה: אדר' עמוס בר-אלי
מהי המודעות לעיצוב אצל ילדים בני ארבע עד חמש? גיל זה מאופיין בחיבור לחוויה קונקרטית ובטשטוש הגבולות בין דמיון למציאות. ילדים בגיל זה הם בעלי עולם דמיון עשיר ויכולת ורבלית מפותחת יחסית.
העבודה מתארת שיחות עם עשרה ילדים על חדרם הפרטי ועיצובו, ונוסף על כך היא בוחנת ציורים שבהם התבקשו הילדים לצייר את חדרם. השערת המחקר היא כי ילדים בגיל זה מודעים היטב לעיצוב חללי המגורים שלהם, והציפייה היא לקבל מהם תיאורים מילוליים וגרפיים של חדרים, פרי עיצובם ועולם הדמיון שלהם.
 
חדשות