מבט כולל

המעבדה לאינטראקציה
מכון טכנולוגי חולון HIT
הפקולטה לעיצוב
התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב

ראש המעבדה: מיכל רינות

מנהל טכני: שחר גייגר

עוזרי מחקר: ד"ר דניל אומנסקי ועירד לי

פעילות בקהילה: יעל אבני

המעבדה לאינטראקציה במכון הטכנולוגי חולון משמשת, החל משנת הלימודים תשע"ד, כמוקד של למידה ועשייה, של מחקר תיאורטי סביב שאלות מעשיות וכסביבת פעילות hands-on של תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב משולב. במעבדה, המוקדשת לחשיבה אינטרדיסציפלינרית המקדמת חדשנות בשדה ההוראה והמחקר, חוקרים סטודנטים מתחומים שונים את נקודות המפגש בין אנשים לטכנולוגיה ואת האופן שבו הטכנולוגיה משנה את הסביבה האוריינית שלנו ויוצרת מערכי סביבה מגיבים, מרחבים לבישים ואובייקטים המתכתבים ביניהם. המעבדה לאינטראקציה היא מרחב שבו נבחנים הן תהליכים והן תוצרים של עיצוב אובייקטים וחוויות אינטראקטיביים.

הנחת היסוד של המעבדה לאינטראקציה היא שהטכנולוגיה מתנה כיום את מרחבי הקיום של ההוויה האנושית ושהמימשק אדם-מכונה עומד במוקד הסוגיות המעסיקות את התעשייה, את האקדמיה ואת תחומי האמנות והעיצוב. המעבדה מתרכזת בנושאים כגון: ניווט במרחב, אוריינות וירטואלית, מחוברות (connectability), שיטות למידה ומשחק, שימור הסביבה ושיקום יכולות שנפגעו, תיעול אנשים במרחב, עיצוב היחסים שהם מקיימים (או לא מקיימים) ביניהם, או מדירים זה את זה, וכדומה.
 
 

במעבדה פועל צוות של חוקרים ומתקיימים בה קורסי סטודיו של התואר השני, המשלבים לימוד תיאורטי והקניית כלים מעשיים ליצירת פרויקטים אינטראקטיביים: תוכנה (MAX/msp, processing), חומרה (חיישנים, אקטואטורים והמיקרו-בקר ארדוּאינוֹ) ושיטות עבודה (video prototyping, vocal sketching) ליצירת סקיצות ואבות-טיפוס לחוויות אינטראקטיביות חדשניות.

הפעילות במעבדה כוללת קורסים, פעילות מחקרית, סדנאות לקהילה, קורסי קיץ ועשייה בשיתוף עם מוסדות תרבות וגורמי תעשייה.
 

לתוצרי הקורס "עיצוב, אינטראקציה והחוויה האנושית" של התואר השני במעבדה לאינטראקציה

לתוצרי הקורס "עיצוב דרך שפה וטקסט" של התואר השני במעבדה לאינטראקציה

לפרויקט DrawBox של המעבדה שהוצג במוזיאון לעיצוב חולון

לבלוג של המעבדה לאינטראקציה

לאתר המעבדה לאינטראקציה

חדשות