שותפים ישראלים אחרים

בנובמבר 1969 קיבלה אוניברסיטת תל-אביב הכרה מלאה מטעם המועצה להשכלה גבוהה והפכה לתאגיד לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, ובשנים שלאחר מכן התבססה כאוניברסיטה מובילה במחקר והתפרסמה בהישגיה המדעיים בישראל...

התאחדות הסטודנטים בישראל הינה ארגון הגג של 60 אגודות סטודנטים בישראל ומייצגת כ-300,000 סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ. ההתאחדות הוקמה בשנת 1934 במטרה לשמור על מעמד הסטודנטים...

משרד החוץ הוא יצואן התרבות הגדול ביותר של ישראל, ייצוא הקוצר שבחים, דווקא בתקופות קשות לדימוי הישראלי. ציניקנים מדווחים שרבים ממבקרינו הסוררים במיוחד עומדים נפהמים מול מגוון היצירה הישראלית...

ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות הנו ארגון שחבריו הם נשיאי ומנכ"לי המכללות האקדמיות הציבוריות בישראל. במכללות אלו לומדים 68,000 סטודנטים המהווים כ- 40% מהסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במערכת ההשכלה...