מלגות מצויינות

מלגות מצויינות על סמך נתוני קבלה גבוהים
 
לתואר ראשון

זכאים
מועמדים או סטודנטים שנה א', בלבד עם ציונים גבוהים במבחן פסיכומטרי ו/או ממוצע בגרויות, או תעודת הנדסאי, או במבחני מיון של הפקולטה לעיצוב.

גובה המלגה
לסטודנטים המתקבלים ללימודים במסלולים הטכנולוגים

‪ציון פסיכומטרי 660-699: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי‬‬‬
ציון פסיכומטרי 700 ויותר: מילגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי.‬
ציון בתעודת הבגרות של ממוצע 105 ויותר: מילגה על סך שני שליש משכר הלימוד השנתי.‬
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 90-94: מלגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬
ציון דיפלומת הנדסאי: ממוצע ציונים חיצוניים ופרויקט גמר 95 ויותר: מלגה על סך של שני שלישים משכר הלימוד השנתי‬
 
לסטודנטים המתקבלים ללימודי עיצוב
חמשת הסטודנטים המתקבלים לכל מחלקה (עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים, עיצוב תקשורת חזותית), שישיגו במבחני המיון את הציונים הגבוהים ביותר, יקבלו מילגות בשיעורים הבאים:

מקומות 2-1: מילגה על סך של חצי משכר הלימוד השנתי.‬
מקומות 5-3: מילגה על סך של שליש משכר הלימוד השנתי.‬

הבהרות
  • המילגה אינה כוללת את התשלומים הנלווים‬‬‬.
  • המילגה ניתנת לשנת הלימודים הראשונה.‬
  • המילגה ניתנת רק לסטודנטים, שייגשו לבחינות סוף סמסטר א‘ בשנה הראשונה.
  • סטודנטים מקבלי מלגות יחויבו בפעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 25 שעות בשנה.
  • אין צורך להגיש בקשה. הזכאות ניתנת אוטומטית עם הקבלה ללימודים
 
 
טפסים
 

 
לתואר שני
זכאים
סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 85 ומעלה-יקבל מלגה בגובה של 30% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.

סטודנט שסיים את התואר הראשון בציון 90 ומעלה-יקבל מלגה בגובה של 40% משכר הלימוד הבסיסי ללא תשלומים נלווים.

תנאי לזכאות מלגת נתוני קבלה לתואר שני
סיום 15 נק"ז בשנה א' של התואר השני בהצלחה. מתן המלגה אינו מותנה בשעות פעילות בקהילה.

סטודנטים הזכאים למלגה נתוני קבלה גבוהים לתואר שני יקבלו הודעות מטעם הפקולטה בה הם לומדים.