מזכירויות

 

הפקולטה להנדסת חשמל
בניין 5, קומה 2
אסתי טל טובית רוטשס מירי אסיאס
רכזת הנדסת תקשורת
 
03-5026690
 רכזת חשמל ואלקטרוניקה
 
03-50267060
רכזת לימודי מוסמכים ומזכירת דקאן
 
03-5026800
יצחק בעל צדקה מרים צ'רץ אילנית דובלרו
ראש מינהל הפקולטה
 
03-5026631
רכזת הפקולטה להנדסת חשמל
 
מרים צ‘רץ
03-5026551
רכזת הפקולטה להנדסת חשמל
03-5026553

הפקולטה למדעים
בניין 8, קומה 4
 
דנית ממרוד-כהן
אהובה אורן
מיטל סנקש
ע.דקאן הפקולטה למדעים
 
דנית ממרוד-כהן 
03-5026560
רכזת מדעי המחשב 
 
03-5026528
רכזת מדעי המחשב
 
03-5027730
לאה שוחמי
מזכירת המחלקה למדעים
 
03-5026601

 
לימודים כלליים ולימודי אנגלית
בניין 5, קומה 3
הפקולטה לניהול טכנולוגיה
בניין 1, קומה 6
דליה שטיין אילנה בן-נון אתי חכים
רכזת  המחלקה
 
03-5026660
רכזת הפקולטה
 
אילנה בן-נון  
 03-5026744
רכזת לימודי מוסמכים
 
03-5026836
 
 
הפקולטה לטכנולוגיות למידה
בנין 5, קומה 1
 
ירדנה סנקר
רכזת תואר ראשון
03-5026612
רכזת תואר שני
טל: 5026672 

הפקולטה לעיצוב
בניין 6, קומה 4
לאה קריכלי
רכזת עיצוב תעשייתי
 
טל: 03-5026828
דוא”ל: moranh@hit.ac.il
רכזת עיצוב תקשורת חזותית
 
 03-5026816
רכזת תקשורת חזותית
03-5026711
עוזר דקאן הפקולטה
03-5026816
 
עוזרת דקאן לעניינים אקדמיים 
03-5026851


 
המזכירות האקדמית
בניין 5 קומה 2 חדר 204-207
טל‘: 03-5026666 (שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 1)
קבלת קהל: ימים א‘-ה‘13:30-09:00
רכזת ללימודי תואר ראשון
 
 
03-5026512
רכז מזכירות אקדמית
 
 
גיל אחרק
03-5026699
מזכירת ראש מינהל הסטודנטים ומרכזת לימודי מוסמכים

03-5026686