מזכירויות

 

הנדסת חשמל
בניין 5, קומה 2
אסתי טל טובית רוטשס מירי אסיאס
רכזת הנדסת תקשורת
03-5026690
 רכזת חשמל ואלקטרוניקה
03-50267060
רכזת לימודי מוסמכים ומזכירת דקאן
03-5026800
יצחק בעל צדקה
ראש מינהל הפקולטה
03-5026631

מדעים
בניין 8, קומה 4
 
רויטל בן יאיר
דנית ממרוד-כהן
מיטל סנקש
רכזת הפקולטה
והמחלקה למתמטיקה שימושית
03-5026560
רכזת מדעי המחשב 
 
03-5026528
רכזת מדעי המחשב
 
03-5027730
לאה שוחמי
מזכירת המחלקה למדעים
 
03-5026601

 
טכנולוגיות למידה
בנין 5, קומה 1
ניהול טכנולוגיה
בניין 1, קומה 6
ירדנה סנקר אילנה בן-נון אתי חכים
רכזת המחלקה 
03-5026612
רכזת הפקולטה
אילנה בן-נון  
 03-5026744
רכזת לימודי מוסמכים
03-5026836
 
לימודים כלליים ולימודי אנגלית
בניין 5, קומה 3
דליה שטיין
רכזת 
03-5026660

עיצוב - בניין 6, קומה 4
חמדה כהן
לאה קריכלי
אריאלה רנקביץ
עוזרת דקאן לעניינים אקדמיים 
03-5026851
רכזת עיצוב תעשייתי
 03-5026816
רכזת תקשורת חזותית
03-5026711
רוני אברמסון
עוזר דקאן הפקולטה
03-5026816
 
רכזת עיצוב פנים
 03-5026907


 
המזכירות האקדמית
בניין 5 קומה 2 חדר 204-207
טל‘: 03-5026666 (שלוחה 3 ואח"כ שלוחה 1)
קבלת קהל: ימים א‘-ה‘13:30-09:00
מרים צ'רץ אילנית דובלרו אהובה אורן
הפקולטה למדעים, הפקולטה להנדסת חשמל שנה א‘ והמחלקה לאנגלית
מרים צ‘רץ 
 03-5026551
והפקולטה להנדסת חשמל שנים ב‘-ד‘
 03-5026553
 הפקולטה לעיצוב והמחלקה למדעי המחשב
 03-5026554
יהודית לוי
הפקולטה לניהול טכנולוגיה, המחלקה לטכנולוגיות למידה,
המחלקה למתמטיקה שמושית והמחלקה ללימודים כלליים
יהודית לוי 
 03-5026512
מזכירת ראש מינהל הסטודנטים ומרכזת לימודי מוסמכים

03-5026686