מלגות על בסיס מצב כלכלי

נפתח הרישום המקוון למלגות על בסיס מצב כלכלי!

הרישום ייסתיים ב – 1.11.16
 
 
זכאים
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו/או שני, בהיקף שלא יפחת מ 60% מהיקף הלימודים באותה שנה אשר אינם מקבלים מימון לימודים ממקור אחר.
 
הגשת מועמדות
 
 
הבהרות
  • הזכאות למלגה תיקבע על סמך צבירת ניקוד המתבסס על נתוני הסטודנט המבקש את המלגה. הניקוד יינתן בהתבסס על מסמכים המשקפים את מצבו הכלכלי של הסטודנט וקריטריונים נוספים.
  • העברת המלגה תתבצע בסמסטר ב' באמצעות זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט. סטודנט ששילם את מלוא שכר הלימוד טרם קבלת המלגה, יקבל את סכום המלגה בהמחאה או בזיכוי חשבון שכר הלימוד לשנה הבאה.
  • סטודנט הזכאי למלגה על בסיס מצב כלכלי מחויב ב- 25 שעות פעילות חברתית בקהילה, בשנה. לרשימת הארגונים בהם ניתן לבצע את שעות הפעילות החברתית.
  • קבלת המלגה מותנית בנוכחות ביום מעורבות חברתית ובטקס תורמים (מידע יישלח במהלך השנה)
 
 
טפסים
 
 
מי מטפל בך ?
מדור רווחת הסטודנט
רכזת מלגות ופרויקטים חברתיים, גב' יפעה בנר
בניין 5, קומה שנייה, חדר 209
טלפון:
03-5026772
דוא"ל: