הסדרי מימון

הסדרי מימון (הלוואות)
 
המכון בשיתוף עם קרן שכ"ל (שקט כלכלי לסטודנט) מציעה מספר מסלולי הסדר מימון (הלוואות) לצורך תשלומי שכ"ל ו/או מחיה בפריסת תשלומים ארוכה ובריבית קבועה.

הסדרי המימון כוללים הסדרים מסובסדים, בהם הריבית וההצמדה ממומנות על ידי המכון, והסדרים לא מסובסדים, בהם הריבית וההצמדה ממומנות על ידי הסטודנט.

הסדר מימון מסובסד יינתן רק לסטודנט, הזכאי למלגה מהמכון על בסיס סיוע כלכלי, לצורך תשלום שכ"ל בלבד.
הסדרי המימון משתנים מעת לעת ויש להתעדכן באתר של קרן שכ"ל או במדור רווחת הסטודנט.
 
לבדיקת זכאות והגשת בקשות יש למלא את הטופס בקישור: www.sachal.co.il/hit
 
מספר ההקצאות לכל המסלולים מוגבל

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: service@sachal.co.il או בטלפון: 03-9635856