מנהלת הפקולטה

דקאן הפקולטה: פרופ' עזרא זאב
מייל: ezraz@hit.ac.il
 
סגן דקאן הפקולטה: ד"ר אלכסנדר לייכטמן
טל: 03-5026830
מייל: alexl@hit.ac.il
 
ראש המחלקה למדעי המחשב:  ד"ר יוליה קמפנר
טל: 03-5026739
 
ראש המחלקה למתמטיקה: פרופ' אנטולי גולברג
טל:03-5026615
 
ראש המחלקה לפיסיקה: פרופ' אמנון פרוכטמן
טל' 03-5026617

דוא”ל: fnfrucht@hit.ac.il

 

 

 

 
ראש החוג למתמטיקה שימושית: ד"ר ירמיהו קמינסקי
טל: 03-5026978
 
עוזרת דקאן הפקולטה למדעים: גב' מייטל סנקש
 
ראש מגמת טיפוח סטודנטים ותמיכה בסטודנטים שנה א' במתמטיקה: ד"ר שי גול
 
ראש מגמת טיפוח סטודנטים ותמיכה בסטודנטים שנה א' במדעי המחשב: ד"ר אהובה מועלם
 
רכזות הפקולטה      
המחלקה למדעי המחשב שנה א' גב' נופר כהן 03-5026528 nufarc@hit.ac.il
המחלקה למדעי המחשב שנים ב', ג' גב' אהובה אורן 03-5026554 st_ahuva@hit.ac.il
הפקולטה למדעים ותכנית מצוינוער
03-5026798
המחלקה למתמטיקה
והחוג למתמטיקה שימושית
גב' שרית שאשא 03-5026601 saritsh@hit.ac.il

 
שעות קבלת סטודנטים במזכירות הפקולטה:
יום א'  - ה'
8:00-16:00
 
 

הרשמה On-Line