פריסת תוכנית הלימודים לסמסטרים

שנה"ל סמסטר
ש"ס
נ"ז
שנה א א
חשבון אינפי 1
מתמטיקה דיסקרטית
מבוא למדעי המחשב
8
4
6
6.5
3.5
5.0
ב
חשבון אינפי 2
אלגברה ליניארית
מעבדה למחשבים
הסתברות וסטטיסטיקה
6
6
2
4
5.0
5.0
1.0
3.5
קיץ
אנליזה נומרית 1
מבני הנתונים
סדנה מתקדמת בתכנות
לימודי תשתית
4
5
4
2
3.5
4.0
3.0
2.0
שנה ב א
פונקציות מרוכבות
משוואות דיפרנציאליות רגילות
אנליזה נומרית 2
טורי פורייה והתמרות אינטגרליות
4
4
5
4
3.5
3.5
4.0
3.5
ב
עיבוד אותות
תכנון וניתוח אלגוריתמים
קורס בחירה
קורס בחירה
5
5
4
4
4.0
4.0
3.5
3.5
קיץ
תכנות מונחה עצמים
בניית מודלים מתמטיים א'
משוואות דיפרנציאליות חלקיות
לימודי תשתית
6
4
4
2
5.0
3.5
3.5
2.0
שנה ג א
מבוא לאנליזה מודרנית
אלגוריתמים באופטימיזציה
קורס בחירה
לימודי תשתית
4
4
4
2
3.5
3.5
3.5
2.0
ב
שיטת Bayes בעיבוד אותות
אלגוריתמים בתורת הגרפים
קורס בחירה
קורס בחירה
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
קיץ
למידת מכונה
קורס בחירה
4
4
3.5
3.5