יישום עיצוב

 

היחידה לקידום ויישום פרויקטים של סטודנטים בפקולטה לעיצוב.


הקמה וניהול: ד"ר פרוסטיג ויקטור
דוא"ל היחידה: di@hit.ac.il
אתר היחידה: dihit.org
 

 

 

מטרות היחידה
  • יחידת 'יישום עיצוב' הוקמה כדי להגביר את מעורבות הפקולטה לעיצוב והשפעתה על הסביבה, החברה והתרבות.
  • מרכזת ומעבדת מידע על אפשרויות קידום ויישום של פרויקטים הנעשים בפקולטה לעיצוב.
  • פועלת לקידום ויישום של פרויקטים נבחרים.
  • מכשירה סטודנטים-מעצבים לעשייה יזמית (פעילות שהינה מעבר לתכנית הלימודים האקדמית).

 

הרקע

הפקולטה לעיצוב מורכבת משלוש מחלקות לתואר ראשון: עיצוב פנים, עיצוב תעשייתי ועיצוב תקשורת, ותכנית לתואר שני בעיצוב משולב (שילוב של כל תחומי העיצוב).


הלימודים בפקולטה מבוססים על התנסות מעשית בעיצוב. התנסות המשלבת תיאוריות פרקטיקות ומתודות חשיבה עיצובית. ההתנסויות מתממשות כפרויקטים יצירתיים במגוון רחב ביותר: פרויקטים חברתיים, מסחריים, אקולוגיים, תרבותיים ומחקריים.


בפקולטה לומדים כ-1000 סטודנטים היוצרים מידי שנה מעל 4000 פרויקטים.
במהותם פרויקטי עיצוב נועדו להשתלב במציאות שלה נועדו, אך בפועל מעט מאד פרויקטים מגיעים לכדי מימוש.


יחידת 'יישום עיצוב' שמה לה למטרה להגביר את יישום הפרויקטים בעלי הערך וכפועל יוצא להכשיר בוגרים שהינם מעצבים-יזמים.

 

סטודנטים

מוזמנים לכנס לאתר היחידה: dihit.org
באתר הסברים על הליך קידום פרויקטים ודרכו ניתן להגיש:

  • בקשה לשחרור הפרויקט מבעלות המכון
  • בקשה לקידום ויישום פרויקט אישי במסגרת היחידה.

 

יזמים - חברה, סטרטאפ, רשות, חממה, אקסלרטור, ארגון...

יזמים מוזמנים ליצור קשר עם היחידה ל'יישום עיצוב'.

 

 
אפשרויות שיתוף פעולה
 
יישום פרויקטים קיימים

פרויקטים אלה עוצבו על פי הנחיות התואמות את צרכי הלימוד. השיקול האקדמי והמקצועי קדמו לכל שיקול אחר. יחד עם זאת רבים מהפרויקטים הינם בעלי פוטנציאל פיתוח, קידום ויישום.


לאחר סיום העיצוב והגשת הפרויקט להערכה ניתן לקשר בין הפונה לבין הסטודנט/הבוגר כדי להמשיך לפתח אותו.

 

ייזום פרויקטים

בנוסף לפרויקטים הקיימים ניתן לפנות בהצעה לעריכת פרויקטים בהתאמה למטרות הפונה. הפניות יכולות להיות במספר פורמטים:


קורס - הגשת הצעה לקורס בנושא מסויים בתחומים: עיצוב מוצר, עיצוב סביבתי, עיצוב חברתי, עיצוב תקשורת, עיצוב פנים, עיצוב בין תחומי, עיצוב שירות וכדומה. ההצעה יכולה להיות חד פעמית, או רב פעמית לאורך שנים.
 

פרויקט גמר - הגשת הצעה לפרויקט גמר לסטודנט שנה ד' - ההצעה תובא בפני סטודנטים מתאימים והם יוכלו לבחור לעבוד על ההצעה בשיתוף פעולה עם המציע.
 

מעבדה רעיונית בין תחומית  Design Open Innovation Lab - מעבדה שבאמצעותה ניתן לבדוק פרמטרים שונים של פרויקטים שהפונה מעוניין בהם. המעבדה שתוקם עם הפונה עשויה לשמש אותו לאורך שנים כקטליזטור להעלאת רעיונות ובדיקתם הראשונית.
 

אקסלרטור לעיצוב - ארגון צוות שיתווה כיווני עיצוב ויישום שונים לפרויקטים קיימים או עתידיים.

 

נשמח לשמוע רעיונות שיתוף בדרכים ובנושאים שונים.