מנהלת הפקולטה

הפקולטה לניהול טכנולוגיה

בניין (1), חדר 613
 

דקאן הפקולטה: פרופ' אריק שדה

טלפון: 03-5026744
דוא"ל: sadeh@hit.ac.il

ראש החוג לתואר ראשון: ד"ר אייל בריל

טלפון: 03-5026749
דוא"ל: eyalb@hit.ac.il

ראש החוג לתואר שני: ד"ר גילה אלברט

טלפון: 03-5026746
דוא"ל:gilaa@hit.ac.il

רכזת לשכת דקאן ורכזת תואר ראשון: גב' אילנה בן נון

טלפון: 03-5026744
דוא"ל:
ilanab@hit.ac.il

רכזת לשכת דקאן ורכזת תואר השני: גב' אתי חכים

טלפון: 03-5026836
דוא"ל:
st_eti@hit.ac.il