אבטחת איכות ואמינות

 
תחום בחירה באבטחת איכות ואמינות
(Quality Assurance and Reliability)

תחום אבטחת האיכות והאמינות (א.א.א) נהנה בשנים האחרונות מצמיחה מואצת ולא במקרה: קיומה של מערכת ניהול איכות מהווה תנאי סף עבור כל ארגון לכניסה לשוק הגלובלי ולשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים ועם ארגונים גדולים בשוק המקומי.

במהלך הלימודים, הסטודנטים יוכשרו בהתמחות זו לתפקיד ניהולי בתחום אבטחת האיכות והאמינות וירכשו ידע מקיף בכל פעילות אבטחת האיכות (קדם תיכון, פיתוח, ייצור ותחזוקה), תוך שימוש בכלים עדכניים בתחומי הניהול, ההנדסה והשיטות הכמותיות.

בוגרי התוכנית יוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות ההסמכה לתעודת Certified Quality Engineer מטעם האיגוד הישראלי לאיכות ומטעם האיגוד האמריקאי לאיכות.

בין נושאי הלימוד:
  • אבטחת איכות סטטיסטית
  • מודלים חישוביים בהנדסת איכות
  • מערך איכות
  • ניהול בטיחות וניתוח סיכונים
  • הנדסת אמינות, זמינות ותחזוקתיות
  • מטרולוגיה/מדידות איכות ואמינות

לתחום בחירה זה מתקבלים סטודנטים העוסקים ומתעניינים בתחום אבטחת איכות. הקבלה מותנית באישור ראש תחום הבחירה.