ועדות התוכנית

ועדת תואר שני


הפקולטה לניהול טכנולוגיה מקיימת קשר צמוד עם התעשייה ומעדכנת את תכנית הלימודים, על פי הצרכים המתעוררים בשוק. בהתחשב בעובדה זו דאגה הפקולטה להקים ועדות ייחודיות שמטרתן מעקב אחר תכני הלימודים, בדיקת עבודות הגמר, בחינת תוספות לקורסים ולתכנית הלימודים ועדות הוראה שונות. ראשי הועדות מדווחים למועצת הפקולטה על דיוניהם וההחלטות שהתקבלו בועדה.

חברי ועדת התואר השני מנהלים את פעילות התוכנית באופן שוטף. הועדה הכוללת גם מרצים נוספים המלמדים בתוכנית, עוקבת אחר התקדמות התכנית ותכנית ההשלמות, ומייעצת לראש התכנית לגבי תכנון הלימודים ופתרון בעיות המתעוררות לאורך הלימודים. הועדה בודקת את רמת עבודות הגמר, ממנה צוות בודקים לכל עבודת גמר וממליצה לדיקן על הענקת התארים לבוגרי התכנית.
 
ראש הועדה וראש התכניתפרופ' מוטי פרנק
חברי הועדה:, פרופ' אריק שדה, פרופ' אריה בן דוד, נציג נוסף של הסגל הבכיר.
________________________________________________________
 

ועדת קבלה

ועדת הקבלה בוחנת כל מועמד וכישוריו ולפיכך מחליטה על תנאי קבלתו.
יושב ראש הועדה: פרופ' מוטי פרנק