קורסי החובה

  
תחום
שם הקורס
ה
ת
נ"ז
תשתית
3 3
ניהול
3
 
3
3
 
3
3
 
3
ניהול מערכות טכנולוגיות
3
 
3
או (**)
3
 
3
כלכלה ומימון
3
 
3
מחקר
2
2
3
סה"כ
 
23
2
24

 
(*) קורס זה איננו חובה לבוחרים במסלול התמחות בניהול טכנולוגיות מידע.
(**) הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה חובה לבוחרים בתחום בחירה בהנדסת מערכות. מתודולוגיות לפיתוח ויישום מערכות מידע חובה לבוחרים במסלול התמחות ניהול טכנולוגיות מידע. במסלול הכללי ובתחום בחירה אבטחת איכות ואמינות חובה לבחור באחד משניהם
 
מקרא: ה = שעות הרצאה, ת = שעות תרגול, נ"ז = נקודת זכות