סילבוסים תואר שני

הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה Systems Engineering

אופן ההוראה: שיעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס: לקורס שני חלקים - מטרת החלק הראשון הינה לחשוף את הסטודנטים לעקרונות בהנדסת מערכות תוך שילוב של לימוד תיאוריה ופרקטיקה. בצד הכרת תהליכים בהנדסת מערכות, יילמדו בקורס כלים ושיטות לניהול והנדסת פרויקטים מערכתיים. מטרת החלק השני הינה ללמוד את עקרונות החשיבה המערכתית ודרכים ליישום תיאורית המערכות לפיתוח יכולת החשיבה המערכתית ההנדסית.
נושאי הקורס: • מחזור חיים של מערכת: הגדרת הבעיה, מישור הפתרון, מודלים של מחזור חיים, תקנים של הנדסת מערכות, concurrent engineering. עקרונות תהליך הנדסת מערכות בפרויקט – ניתוח דרישות, פיתוח הפתרון הלוגי, פיתוח הפתרון הפיזי, בדיקות מערכת.
• ניתוח דרישות: סוגי דרישות, ניסוח דרישות, context analysis, ניתוח דרישות תיכון, מדדים להערכת דרישות, ניתוח מודי ומצבי פעולה, כלים לניתוח ולמעקב דרישות, מפרט דרישות SRD.
• השלבים הראשונים בתיכון העל: גיבוש קונספט הפתרון, ניתוח פונקציונלי והגדרת הארכיטקטורה.
• בדיקות מערכת: אינטגרציה, אימות ותיקוף מערכת.
• תוכנית ניהול הנדסת מערכות בפרויקט, ניתוחים מערכתיים שונים, מעקב שינויים ובקרת תצורה.
• חשיבה מערכתית הנדסית. 

נושא

היקף
(מס' מפגשים שבועיים)

מבוא וסקירה כללית - מהי מערכת, הצורך בהנדסת מערכות, התפתחות הנדסת המערכות, תחומי ידע בהנדסת מערכות, הגדרה של הנדסת מערכות, עקרונות יסוד בהנדסת מערכות, היררכיה של מערכות, תפקידי הנדסת מערכת בפרויקט, תהליכי הנדסת מערכות בפרויקט.

1

מודלים לתיאור שלבי פרויקט ומחזור חיים של מערכת

2

ניתוח דרישות (Requirements Analysis) סוגי דרישות, דרישות פונקציונליות וטכניות, ניסוח דרישות, ניתוח דרישות תכן, מדדים להערכת דרישות, ניתוח מודי ומצבי פעולה, כלים לניתוח ומעקב דרישות, מפרט דרישות SRD, מפרט מערכת ומפרטים טכניים.

2

ניתוח פונקציונלי (Functional Analysis)

1

תכן ארכיטקטורה של מערכות וסינתזה

1.25

אינטגרציה, בדיקות, אימות ותיקוף (Testing, Verification and Validation)

0.75

ניתוחים מערכתיים שונים (כולל ניתוח סיכונים מערכתיים ובקרת תצורה)

1.25

מודל CMMI

0.75

תוכנית ניהול הנדסת מערכות (כולל סקרי תיכון ותוכנית מעקב וניהול שינויים)

1

סדנה – ניתוח מפרט אמיתי

1

הגורם האנושי בהנדסת מערכות

1

הרצאת אורח- עוזי אוריון, מהנדס מערכות ראשי ב"אלאופ"

1

סה"כ

14


דרישות הקורס:
השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
ניתוח אירועים והגשתם במועד.
עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה:

Blanchard, B. & Fabrycky, W. Systems Engineering and Analysis. Prentice Hall, 1990 (ISBN: 0-138-80758-2).

Aslaksen, E. & Belcher, R. Systems Engineering. Prentice Hall, 1992.
(ISBN: 0-13-880402-8)

Grady, J. Systems Requirements Analysis. McGraw-Hill, 1993.
(ISBN: 0-07-023994-0)

Eisner, Ho. Essentials of Project and Systems Engineering Management. John Wiley & Sons, Inc., 1997.
(ISBN: 0-471-14846-6)

International Council On Systems Engineering, Systems Engineering Handbook. INCOSE, 1998.

Klir, G.J. Architecture of Systems Problem Solving. Kitabay, IN, 1998.

Sage, A. Systems Engineering. John Wiley & Sons, Inc., 1992.
(ISBN: 0-471-53639-3)

Senge, P. M. et al. (1994). The Fifth Discipline Fieldbook. N.Y.: Doubleday Currency.