סילבוסים תואר שני

ניהול שרשרת הספקה SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

משך הקורס: סמסטר אחד
ש"ס : 3
נ"ז : 3 א. תכולת הקורס:

הקורס עוסק במכלול הנושאים הקשורים בתכנון, בקרה, תפעול וניהול אפקטיבי של שרשרת הספקה, ומרכזיותם בשיפור ביצועי ארגונים,הימצאותם בשווקים המקומיים והגלובליים ויכולת תגובתם לתנאים המשתנים המאפיינים סביבה תחרותית ודינמית.
מטרות הקורס: הכרת כל מרכיבי שרשרת ההספקה, הבנת קשרי הגומלין בין חוליות השרשרת,הבחנה בין אופטימיזציה לוקאלית לאופטימיזציה גלובלית בסיוע תוכנת "משחק הבירה" ,הכרת אסטרטגיות PUSH, PUSH-PULL,PULL בניהול השרשרת, סוגיות בתכנון רשתות שרשרת אספקה,הכרת תהליכי רכש מתקדמים,שותפויות אסטרטגיות בניהול מרכיבי השרשרת(outsourcing , 3PL,RSP ),השפעתן של סוגיות גלובליות.
הכרות עם טכנולוגיות תומכות (מסופונים, RFID).הקורס יעסוק בסוגיות ניהול מלאי כמרכיב בשרשרת. הערכת ביצועי שרשרת ההספקה(SCOR). לימוד השילוב בין LEAN ושרשרת ההספקה.

ב.מבנה הקורס:
1. מרכיבי שרשרת ההספקה :ספקים,מפעלי יצור, מחסנים, מרכזי הפצה, נקודות –
מכירה,כמו גם תנועת חומרי גלם, מלאי בתהליך,ומלאי תוצרת גמורה הזורמים בין מרכיבי השרשרת.
2. סוגיות הקשורות בניהול מלאי ומידת השפעתם על שרשרת האספקה ואופן הצגת המלאי
בדוחות החשבונאים של החברות.
3. בקורס תוצג לפחות מערכת מידע לוגיסטית אחת
4.בקורס יוצגו פרויקטים של התלמידים לניתוח שרשרת אספקה בחברות קיימות עפ"י קביעת המרצה.
5.יוצג ויתורגל "משחק הבירה" (Beer Game ).

ג.דרישות הקורס:

1.מבחן בסיום.(60% מהציון הסופי).
2.פרויקט בזוגות –ניתוח שרשרת הספקה בחברה והצגתו בפני הסטודנטים.(30% מהציון הסופי).
3. מטלה להרצת משחק הבירה (10%).
4.נדרש ציון עובר במבחן כתנאי למעבר הקורס ושקלול ציון סופי.

ד.ספרי לימוד:


Steven Nahmias, Production and Operational Analysis, Third Edition, McGraw-Hill International Editions (1997). (Chapters 2, 4 and 5)
David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi, "Managing the Supply Chain: The Definitive Guide for the Business Professional”; McGraw-Hill, 2003
David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi, "Designing & Managing the Supply Chain”; McGraw-Hill, 2003
David Simchi-Levi, Xin Chen and J. Brame "Logic Of Logistics: Theory, Algorithms, And Applications For Logistics Management” 2nd Edition, Springer Series in Operations Research, 2004.
David Simchi-Levi, S. David Wu, Z.J. Shen "Handbook of Quantitative Supply Chain Analysis: Modeling in the E-Business Era” ;; Kluwer's, 2004
Sunil Chopra, Peter Meindl; "Supply chain management:, Second Edition” ; Prentice Hall; 2 edition ,May, 2003
Taylor, David H. ” Global cases in logistics and supply chain management”
Supply-Chain Operations Reference-model, Overview of SCOR Version 5.0, Supply- Chain Council, Pittsburg. (www.supply-chain.orgslidesscor5.00verviewbooklet.pdf)