סילבוסים תואר שני

תורות ניהול מתקדמות New Management Approaches

אופן ההוראה: שו"ת
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
לגשר בין תיאוריות ארגוניות ועקרונות של התנהגות ארגונית לבין גישות ניהוליות מערכתיות חדישות המופעלות בארגונים טכנולוגיים.
לבחון את הבסיס התיאורטי של גישות אלו ולעקוב אחר אופן ומידת יישומן בארגונים טכנולוגיים בישראל.
להקנות ללומדים יכולת לחשיבה ביקורתית על הגישות הניהוליות החדשניות ורכישת תובנה השוואתית של יתרונותיהן וחסרונותיהן.

נושאי הקורס:
1. סקירה על התפתחות הניהול המודרני ושיטות ניהול חדשניות- המהפכה הניהולית, ההבדל בין גישות ניהוליות לעקרונות ניהוליים,מדוע לשנות שיטות ניהול קיימות,הגישות ההתנהגותיות החדישות המעורבות בניהול.

2. בנייה ופיתוח צוותי עבודה אפקטיביים-מהי שיטת העבודה בצוותים, אפיוני הצוות , תפקידי חברי הצוות ,פיתוח צוותים בארגון, הערכת פעילות הצוותים ותרומתם לארגון.

3.ניהול ממוקד:
*ניהול לפי יעדים (M.B.O) – מהו מודל ניהול באמצעות מטרות, היתרונות בהצבת מטרות,כיצד להציב מטרות,שיתוף עובדים בהצבת מטרות,היבטים נוספים של התכנית להצבת מטרות.

*ניהול בדיוק בזמן (J.I.T) - מהי הגישה הניהולית "בדיוק בזמן", היסודות עליהן נשענת גישת J.I.T: ניהול עובדים,טכנולוגיית הקבוצות,צמצום זמני כוונון,זימון אחיד,ספקים,שינוע ,יישום JIT בארגונים תעשייתיים,מידת ההצלחה של גישת "בדיוק בזמן".

*ניהול לפי אילוצים (T.O.C) - הגדרה והסברת השיטה, שישה שלבים בטיפול באילוצים, תכנון והטמעת השיטה,מידת הצלחה השיטה בארגונים.

4.ניהול לאיכות :
* ניהול איכות כוללת(TQM) - מהי שיטת ניהול איכות כוללת,מהפכת האיכות על פי דמינג , עקרונות גישתו של דמינג מחולל תורת האיכות הכוללת: מחקר לחיזוי ציפיות הלקוח מהמוצר, מוצר איכותי, התמקדות באחידות המוצר, פיתוח בקרה למנוע ייצור מוצרים פגומים, הערכת ה-T.Q.M.

*קבוצות שיפור תהליך/חוגי איכות –מהם קבוצות שיפור תהליך ומה זה חוג איכות, כיצד פועלים החוגים,מאפייני חוגי האיכות,תרומתם של החוגים לביצועיי הארגון, מחזור החיים של חוגי האיכות,חוגי איכות בארגונים בעולם ובישראל.

*תקני איכות(9000I.S.O ) – הסבר על סדרת התקנים המייצגת הסכמה בינלאומית על נוהגי ניהול תקין,מהן תקן ISO9000, מהם העקרונות והדרישות הניהוליות המהווים בסיס לסדרת נוהלי התקן,מהם מרכיבי הסדרה, אופיו של התקן,שימושיו של התקן,כיצד התקן מגביר שביעות רצון הלקוח ומשפר את ביצועי הארגון.

5.ניהול דפוסי זמן עבודה ותבניות העסקה גמישות – מהו ניהול זמן גמיש, סוגים של דפוסי עבודה גמישים: גמישות תפקודית, שעות נוספות,עבודה במשמרות,שבוע עבודה מקוצר,יום עבודה גמיש, עובדים במשרות חלקיות,עובדים זמניים,עובדים בחוזים אישיים, עבודה מהבית,עבודה מרחוק.

6.עיצוב הארגון מחדש (Re-eingineering) – הסבר המושגים הקשורים לגישת העיצוב מחדש, מדוע לעצב תהליכים מחדש,העקרונות הבסיסיים של ה- RE,מוכנות לחדשנות וחשיבה אחרת,פירוט שלבי הפעולה- כיצד עושים זאת,יתרונות השיטה וקשיים בהטמעתה.

7. BENCHMARKING (מידוד ) - הדרך למצוינות- הסברת השיטה והתהליך למדידת תהליכים, שירותים וביצועים והשוואתם עם מקבילות להן בחברות מובילות במטרה לשנות,לאמץ וליישם ביצועים מוצלחים, הגדרות ומרכיבים בתכנית , שלבים בתהליך הלימוד והיישום: תכנון,ניתוח,שילוב,יישום,ובקורת.

Empowerment .8 העצמת עובדים כגישה ניהולית- ההגדרות השונות למושג העצמת עובדים, 4 תפיסות מרכיבי העצמה:משמעות,אוטונומיה, השפעה,מסוגלות, סיבות לשינויים בהעצמה, שבעת הגורמים שזוהו כתורמים להעצמה: בהירות התפקיד, גישה למידע,אקלים משתף,מערכת תגמול,הבנת החזון,הדגשת פתיחות,תקשורת עם הממונה, הדרכת מנהלים להעצמת עובדיהם.

9.ניהול שתפני- הגדרות של ניהול שתפני,מניעים לשיתוף עובדים בניהול,מדוע לשתף עובדים,דמוקרטיה תעשייתית, דוגמאות לשיתוף עובדים במפעלים בחו"ל ובישראל.

10.הגישה הסוציוטכנית בניהול- ההגדרות השונות של הגישה הסוציוטכנית בניהול,שלבים בהתפתחות הגישה ,עקרונות לעיצוב מערכת סוציוטכנית, סיבות להטמעת הגישה ,מנהיגות לפי הגישה הסוציוטכנית, קשיים והצלחות ביישום, דוגמאות ליישום הגישה בארגונים בעולם ובישראל.

11.ניהול בארגונים בעתות הפרטה ,מיזוגים ורכישות – הפרטה: הגדרות,מהי הפרטה,סוגי הפרטה,טיעונים בעד ונגד הפרטה, הגורם האנושי והתנהגות ארגונית בהליכי הפרטה, ארגונים שהופרטו בישראל,מיזוגים ורכישות: הגדרות,מהו מיזוג ומהי רכישה, סיבות, יתרונות וחסרונות במיזוג/רכישה, קשיים והתנגדויות בתהליך,מדוע מיזוגים נכשלים, היבטים אנושיים במיזוג/רכישה,תחומים ארגוניים מרכזיים לאפיון ולפעולה בעת מיזוג/רכישה.

12.ניהול ידע וארגון לומד כגישה ניהולית- הגדרות של ניהול ידע וארגון לומד, ההבדל בין למידה ארגונית לניהול ידע, איך הארגון לומד,למה והאם כדאי לארגון ללמוד, אבני יסוד בפיתוחו של ארגון לומד,יתרונותיו של הארגון הלומד,תוצרי הלמידה הארגונית.

Outsourcing .13 כאסטרטגיה ניהולית- מהו אאוטסורסינג? ההבדל בינו לבין קבלנות משנה, תחומים בהם בולטת שיטת הניהול בדרך אאוטסורסינג, דילמות ,מניעים וסיבות להוצאת פעילויות הארגון לניהול חיצוני-אאוטסורסינג.

14.גישות הניהול על פי אדיג'ס – ארבעת המרכיבים העיקריים בתורת הניהול של אדיג'ס, מאפייני החלטה טובות בניהול ,בעיות המאפיינות ניהול לקוי, סגנונות ניהול לקויים,מחזור חיי הארגון,ארגון מזדקן,התרומה העיקרית של גישת אדיג'ס לניהול.

15.גישת הניהול ה"רזה" (LEAN MANAGEMENT)- מהי מתודולוגית הניהול הרזה, עקרונות הניהול הרזה,הצורך בניהול רזה,בניית תרבות ארגונית ליישום ניהול רזה, הטמעה ויישום עקרונות ביישום , דוגמאות ליישום הגישה בארץ ובעולם.ׂ

16.חשיבה אסטרטגית על גישות ניהוליות חדשניות עתידיות- אלו גישות ניהוליות עתידות לעבור ולהתפתח באלף הבא , מגמות בניהול שמצביעות על הכיוון העתידי , שילוב גישות ניהוליות: E-BUSINESS – שילוב טכנולוגיות ,מחשוב ותחרותיות בפעילותן של ארגונים, הסביבה החדשה (גלובאליזציה) והשפעתה על הניהול , תנאים משתנים: אוריינטציית הלקוח, איכות גבוהה יותר ועלויות נמוכות יותר, הארגון הוירטואלי, העצמת כוח העבודה, MASS CUSTOMIZATION - התאמה המונית.

דרישות הקורס:
• השתתפות פעילה ומלאה בשיעורים , בדיונים ובתרגול בכיתה .
• קריאה של חומר ביבליוגראפי החופף לסדר ההרצאות – בהתאם להנחיות המרצה.
• עמידה במבחן שיתקיים בסיום הקורס ( המבחן מהווה 100% מהציון בקורס).

ביבליוגרפיה: אבירם, א.( 2006 ) הדרכה- טיפוח מיומנויות וכישורים לשיפור ביצועים , פקר הוצאה לאור
אדיג'ס, י. (2000) ניהול הצמיחה והתחדשות הארגון , הוצאת מטר.
באולס, ג. האמונד, ג.( 1993 ) איכות ומעבר לאיכות, הוצאת מטר.
בר חיים, א.(2002 ) התנהגות ארגונית , האוניברסיטה הפתוחה.
גבור, א. ( 1992 ) האיש שחולל את מהפכת האיכות , הוצאת מטר.
גולדרט, א"מ. (1997) שרשרת קריטית, דניאלה דינור מוציאים לאור.
גלוברזון , ש. שטאוב ,א. (2004) ניהול פרויקטים , תכנון , ביצוע ובקרה , הוצאת דיונון.
ובר ,י. (2005) ניהול מיזוגים ורכישות,האוניברסיטה הפתוחה.
חולי, א. (2001) עלויות אי איכות, הוצאת מטר.
כץ,י. (1997) הפרטה בישראל ובעולם , פקר מוציאים לאור.
לוי, ע. (2000) ניהול שינוי ארגוני , צ'ריקובר.
לוק,א.א. ולתם,ג.פ.(1984) הצבת מטרות:שיטת הנעה שפועלת,הוצאת צ'ריקובר.
מתקי, י. (1991) מאפיינים סוציוטכניים, יעילות תפעולית ושביעות רצון במחלקות ייצור של התעשייה הקיבוצית, אוניברסיטת תל אביב (עבודה לתואר ד"ר).

סמואל, י. (1996) ארגונים – מאפיינים ,מבנים,ותהליכים , אוניברסיטת חיפה,זמורה ביתן.
סנג'י, פ. (1996) הארגון הלומד, הוצאת מטר.
עדן, י. רונן, ב. (2003) לי זה עולה יותר-קבלת החלטות ניהוליות , אוניברסיטת ת"א.
צ'מפי, ג. (1996) עיצוב מחדש של הניהול, הוצאת מטר.
קאמפ , ס' רוברט (2001) BENCHMARKING - הדרך החדשה למצוינות , הוצאת מטר.
קדם, י. (2003) עקרונות הניהול הרזה , "סטטוס" (149) פברואר.
רונן,ב. פס, ש. (2004) ניהול ממוקד,הוצאת הוד-עמי
שטאובר,י. (2003) אאוטסורסינג , הוצאת שטאובר ספרי ניהול ר"ג.
Daft, R .L Organization Theory and Design. 8th ED, South - Western College Publishing (2004) 

COLLINS, D.( 2000) MANAGEMENT FADS AND BUZZWORD, LONDON, UK: ROUTLEDGE
RANDOLPH, W. A.( 2000) RETHINKING EMPOWERMENT ORGANIZATIONAL DYNAMICS (29) 94-107