סילבוסים תואר שני

שיווק טכנולוגיות עיליות High Tech. Marketing

אופן ההוראה: שיעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3
דרישות קדם: חדו"א, יסודות השיווק, הסתברות וסטטיסטיקה, גיליון אלקטרוני מטרות הקורס: מטרת הקורס לעסוק בבעיות העומדות בפני מנהל שיווק המעוניין לפתח ולמכור מוצרים עתירי טכנולוגיה (הי – טק) לשווקים טכנולוגים. הקורס מקנה כלים תיאורטים (מודלים) ומעשיים להתמודדות עם פתרון בעיות אלו כגון התקצרות אורך חיי מחזור החיים הטכנולוגי והפערים השונים שמייצרים המודלים לעומת הקיים במציאות,
נושאי הקורס:
ניתוח סביבה עסקית ויכולת (ניתוח ענפי)
בחירה בין אסטרטגיות גנריות
טכנולוגיה – דפוסי התנהגות, עקומת S, מחזור חיים טכנולוגי,
מודלים של תהליך החידוש הטכנולוגי
שיווק טכנולוגיה עלית ברמה אסטרטגית- בחירת טכנולוגיה,קביעת עמדה טכנולוגית.
רכישה ושיווק טכנולוגיה, ניצול חלון הזדמנויות בשוק, ניצול מצבי שוק לצורך צמיחה
בניית תיקי מחקר והערכת פרויקטים
גישות לתכנון אסטרטגי של מוצרים חדשים
מטריצות חיזוי לחיפוש שיטתי אחר ממדים חדשים של מוצר
ניהול המוצר
ערוצי הפצה
השפעת הגלובליזציה על שיווק טכנולוגיות עיליות.
חשיבה יצירתית בשיווק טכנולוגיות עליות 

דרישות הקורס:
השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
ניתוח אירועים והגשתם במועד.
עמידה במבחן סיום. 

ביבליוגרפיה:

1. William H. Davidow "Marketing High Tehcnology" ,1996

2. Jakki J.Mohr, "Marketing of High-Technology Products and Innovations" ,2nd edition, 2004

3. Michael E.McGrath "Product Strategy for High Technology Companies", ,2000

4, Lilien & Kotler. "Marketing Models" 1992.