סילבוסים תואר שני

משחקי עסקים 77101 BUSINESS GAME SIMULATION

אופן ההוראה: סדנה
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס: 
להקנות לסטודנטים את הפרקטיקה בניהול דרך משחקי סימולציה של מנהלים.
ללמד ולאמן את הסטודנטים בעבודת צוות ע"י משחק תפקידים משוכלל

תאור הקורס: 
משחק העסקים מיועד לאמן את הסטודנטים בניהול חברות וקבלת החלטות עסקיות, טכנולוגיות וניהוליות. המשחק מדמה את הפעילות העסקית בתחום מסוים עם מספר חברות המתחרות זו בזו על מכירת מוצרים דומים. ה"שחקנים" הם קבוצות סטודנטים המדמים את פעילות הנהלת החברה וכמו במציאות חייבים לכלכל את צעדיהם בתבונה בהתחשב במגבלת זמן מידע ותחרותיות. המשחק נקרא "מקבלי החלטות" ומבוסס על סימולציית אינטרנט המדמה תנאי שוק בה פועלות החברות. מטרת כל חברה לרבות את ערכה ככל האפשר. במסגרת הקורס משולבים אירועים עסקיים המבוססים על שימוש בסימולטור. 


תוכנית הקורס:
שבוע 1: הקדמה והסברים לביצוע הרצת ניסיון
שבוע 2: הדגמה וניתוח הרצת ניסיון.
שבוע 3: הצגת מטלה – תוכנית עיסקית.
איפוס החלטות ותחילת משחק "אמיתי".
שבוע 4: החלטות רבעון 1, ניתוח מטלה תוכנית עיסקית.
שבוע 5: החלטות רבעון 2, הצגת מטלה – ניהול יצור/מכירות.
שבוע 6: פגישות קבוצתיות עם ההנהלה
שבוע 7: החלטות רבעון 3, ניתוח אירוע – ניהול יצור/מכירות.
שבוע 8: סקירה – משחקי עסקים בעולם..
שבוע 9: החלטות רבעון 4 – הצגת מטלה – חוזה סוכנים.
שבוע 10: החלטות רבעון 5 – פגישות קבוצתיות
שבוע 11: ניתוח אירוע – חוזה סוכנים.
שבוע 12: החלטות רבעון 6 - פגישות קבוצתיות
שבוע 13: הגשת דו"ח סכום אישי הצגת תכנון לעומת ביצוע, פגישת סיכום, נתוח משחק, משוב תלמידים.
אתר המשחק: www.decisionmakers.biz
אתר הסימולטור של הקורס: www.decisionmakers.biz/HIT
ניהול המשחק, ומטלות דרך אתר ההוראה המתוקשבת של המכון

מבנה הציון:
מדדים פיננסים לאורך המשחק (45%)
מדדים פיננסים יוגדרו ע"י המנהלת ויכולים להשתנות תוך כדי המשחק.
בשלב ראשון המדדים יהיו: סה"כ מכירות, רווח נקי לפני מס, מחיר המניה, ROA, ROE
בכל רבעון, בכל מדד, ידורגו הקבוצות וסה"כ הדירוגים יקבע את מיקום הקבוצה.
ציון הקבוצה יהיה משוקלל שלה לאורך הרבעונים כאשר ציוני הרבעונים 1, 2 הם 10% כ"א, 3, 4 הם 15% כ"א, ו5, 6 הם 25% כ"א
יציבות הפירמה (15%) ) כמשתמע מתוצאות הסימולציה)
איכות הצגת הנתונים, ביצוע המטלות, הגשת הדוחות ( 40%).
הדו"ח הראשון יהיה הצעה עסקית של החברה – הגשה קבוצתית
שלושה דוחות של ניתוחי אירוע - מטלה קבוצתית (ראה פרטים באתר הקורס)
דו"ח אחרון – ניתוח הפעילות במשחק ותכנון לעומת ביצוע. כל סטודנט מגיש לחוד (שמית) פרק אחד. את שני הדוחות האחרונים מגישים שני זוגות (שמית)
ניתוח אסטרטגי - חזון ויעדים, מטרות אסטרטגיות והתממשותן
ניתוח שיווקי – ניתוח השווקים הפעילות שתוכננה ובוצעה
ניתוח פיננסי – תכנון לעומת ביצוע
ניתוח תיפעולי/לוגיסטי – פעילויות תפעוליות, תובלה, QA, שרשרת ההספקה
ניתוח משאבי אנוש – תכנון, ביצוע וניתוח (לרבות ניהול הידע)
ניתוח פעילות ההנהלה.
בנוסף – כל סטודנט יפרט בחצי עמוד את תפקידו, תרומתו לצוות ופעילותו האישית
מילוי משובים, כולל משוב עמיתים. (כל סטודנט יחלק 5(n-1) נקודות בין חברי הקבוצה (להוציא את עצמו) מקסימום 10 נקודות למשתתף, בהתאם לתרומתם)

הציון האישי של כל סטודנט יקבע לפי הציון הקבוצתי ± 10% לפי הדוח האישי שהגיש ומשוב עמיתים.
אי עמידה בזמנים או מטלות – מורידה ציון