סילבוסים תואר שני

מתודולוגיות לפיתוח וליישום מערכות מידע 77152


Methodologies for development and implementation of Information Systems

אופן הוראה: שיעור
שעות שבועיות: שיעור - 3 שעות
נקודות זכות: 3
דרישות קדם: אין

מטרת הקורס:
מטרת הקורס הינה לסקור מגמות בתחום של מתודולוגיות ליישום ופיתוח מערכות מידע. כמו גם, להציג מושגי ליבה בתחום, למשל: מתודולוגיות מסורתיות המצריכות תכנון והיערכות פרטנית ומדוקדקת, לדוגמא: גישת מחזור חיים. כמו כן, שימוש במודלים מבוססי UML לניתוח ולעיצוב מערכות מידע. לעומתן, מתודולוגיות איטרטיביות ואינטראקטיביות, אשר תומכות באבולוציה מבהירה של מערכות מידע, למשל: Agile ו- Scrum. הנושאים ייסקרו הן מנקודת מבט טכנולוגית והן ארגונית. בנוסף, יוצגו ארכיטקטורות למימוש מערכות מידע כל זאת ע"מ לצייד את מוסמכי התוכנית במידע על המתרחש בחזית פיתוח ויישום מערכות המידע.

הנושאים שיילמדו בקורס:
  1. מתודולוגיית מחזור חיים ומודל מפל המים
  2. גישת אב טיפוס
  3. גישות Scrum ו- Agile
  4. היבטי מרכוז / ביזור
  5. ארכיטקטורת שרת / לקוח
  6. אינטראנט ואינטרנט, טכנולוגיה והיבטים ארגוניים
  7. שימוש במודלים מבוססי UML לניתוח ועיצוב
  8. גישות להטמעת מערכות מידע

חובות התלמידים ומרכיבי הציון:
בחינה סופית (100%)

ספרי לימוד:
 
  1.  Turban, Volonino, McLean and Wetherbe, Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy, 7th  Edition, Wiley, 2009. 
  2.  Avison, D.E, Fitzgerald, G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques & Tools, 4th edition, McGraw-Hill, 2006