סילבוסים תואר שני

שיטות ניהול מתקדמות | Advanced Management Methods

 
אופן הוראה: שיעור
שעות שבועיות: הרצאה - 3 שעות
נקודות זכות: 3.0
דרישות קדם: אין
 
מטרת הקורס:
להקנות ידע תיאורטי ויישומי בתחומי ארגון, ניהול ואפיון מערכות ארגוניות, בשילוב עקרונות של חשיבה וראיה מערכתית, התורמות לשיפור מיומנויות ניהוליות של הפרט והאפקטיביות הארגונית בכללותה. הקורס יסקור את מערכות יחסי הגומלין בין הארגון וסביבתו, מבנים ארגוניים ותהליכי ניהול בסיסיים וכן שיטות ניהול מתקדמות. ניתוח ארגונים, מרכיביהם ודרכי פעולתם יאפשרו להבין את הגורמים המשפיעים על התמודדותם של ארגונים טכנולוגיים בסביבה לא וודאית.

הנושאים שיילמדו בקורס:
 1. סקירה על התפתחות החשיבה הניהולית המודרנית ושיטות ניהול חדשניות
 2. ארגונים – מאפיינים, סוגים, מטרות, מבנים ארגוניים
 3. דירקטוריון חברה מבנה ותפקידים
 4. תרבות ארגונית, חזון ארגוני ואתיקה בניהול
 5. סמכות ואחריות ניהולית
 6. ניהול ידע והארגון הלומד
 7. ניהול ממוקד: ניהול לפי יעדים (M.B.O.), ניהול בדיוק בזמן (J.I.T.), ניהול לפי אילוצים (T.O.C.)
 8. ניהול לאיכות: ניהול איכות כוללת (T.Q.M.),תקני איכות ISO9000, חוגי איכות
 9. ניהול דפוסי זמן עבודה וניהול גמיש
 10. מחזור חיים של ארגון – הקמה, צמיחה, התפתחות, שקיעה, התחדשות
 11. ניהול ארגונים בתהליכי הפרטה, מיזוגים ורכישות
 12. שינויים ארגוניים: עיצוב הארגון מחדש (Re-Engineering), מידוד (Benchmarking), העצמת עובדים (Empowerment)
 13.  מיקור חוץ (Outsourcing) כאסטרטגיה ניהולית
 14. ניהול בחברות גלובאליות
 
חובות התלמידים ומרכיבי הציון:
השתתפות פעילה ומלאה בשיעורים, בדיונים ובתרגול בכיתה.
קריאה של חומר ביבליוגראפי החופף לסדר ההרצאות – בהתאם להנחיות המרצה.
עבודת אמצע (30%)
מבחן סיום ( 70%)
ספרי לימוד:
 1. אדרסהיים, א.ה. (2008). פיטר דרוקר – הכל על הניהול, מטר והמרכז הישראלי לניהול.
 2. וולץ, ג' וס'. (2007). להוביל ולנצח, מטר.
 3. יחזקאל, א. (2005). ניהול בינלאומי, האוניברסיטה הפתוחה.
 4. לוי, ע. (2008). ניהול ומנהיגות – שינוי וחדשנות, רימונים.
 5. סמואל, י. (2012). ארגונים, זמורה-ביתן.
 6. Daft, R. L. (2014). Organization theory and design, South-Westren, 12th ed.
 
ספרי עזר:
 1. אורנוי, ח. (2011). המנהל הישראלי בעולם הגלובאלי, רימונים.
 2. אקשטיין, ש. זילברפרב, ב. צ., ורוזביץ, ש. (1998). הפרטת חברות בישראל ובעולם, אוניברסיטת בר-אילן.
 3. דולן, ש., גרסייה, ס., ולנדאו א. (2007). ניהול על-פי ערכים, גלובס.
 4. ווטקינס, מ. (2012). 90 ימי חסד, מטר.סקופ, א. (2007).
 5. המנהל הממוקד (עקרונות הניהול של מייקרוסופט), מטר.
 6. קאהני, ל. (2009). שיטות הניהול של סטיב ג'ובס, אופוס.