סילבוסים תואר שני

תכנון וניהול מערכות תחבורה Transportation System Management and Operation

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3מטרת הקורס
מטרת הקורס הינה לאפשר לסטודנטים לנתח תהליכים ובעיות בסיסיות במערכת התחבורה באמצעות יישום עקרונות כלכליים, תכנוניים וניהוליים.

תיאור הקורס 
קורס זה מתאר את היסודות הדרושים לניתוח והבנת מערכת התחבורה. הקורס סוקר את תפקידה של מערכת התחבורה, עקרונות תכנונה וניהולה, וחשיבות שילובה הנכון במערכת העירונית. בקורס יילמדו מושגים של מערכת התחבורה, זרימת ובקרת תנועה, מאפייני הביקוש וההיצע במערכת ועקרונות להערכת התנהגות הנוסעים וחברות התחבורה (הספקים). במסגרת הקורס יוצגו מודלים פשוטים של תכנון תחבורה המבוססים על אופטימיזציה (לדוגמא, בעיית המסלול הקצר) ועקרונות כלכליים (לדוגמא, שווי משקל).

כמו כן תבחן השפעתם של פתרונות תחבורה שונים על המערכת העירונית ככלל תוך הצגת דוגמאות יישומיות.

נושאי הקורס
1. מבוא: הצורך בניהול מערכת התחבורה, מאפייני המערכת התחבורה ותפקידה בפיתוח הסביבתי, , זמן ומרחב בתחבורה, נהג, רכב ותשתית.

2. עקרונות התחבורה והתנועה: סווג והיררכית כבישים, מאפייני זרם התעבורה והקשרים בניהם, מדידת המאפיינים, מודלים של זרימת תנועה.

3. תכנון ובקרה של צמתים: תכנון צמתים, בקרת צמתים, רמזורים: תכנון רמזור קצוב זמן, תכנון רמזור מופעל תנועה.

4. הביקוש לתחבורה: התהליך הקלאסי לחיזוי הביקוש לנסיעות, בחירת אמצעי הנסיעה, תועלות למשתמש במערכת התחבורה.

5. היצע המערכת התחבורתית וניתוח שווי משקל: הצבת נסיעות על רשת הדרכים, פונקציות העלויות במערכת התחבורה, שווי משקל למשתמש ושווי משקל למערכת.

6. בעיות תחבורה והצעות לפתרונות: אגרות גודש, Braess’s Paradox of Traffic Flow
תכנון מחודש של צמתים.


ציון הקורס:
 
הציון הסופי בקורס מורכב מ 20% עבודות בית ו 80% בחינה סופיתביבליוגרפיה: 

Khisty, C. Jotin. and Lall, B. Kent., 2003, Transportation Engineering: An Introduction, Pearson Education, Inc., Third Edition, Chs. 2, 11, 15.

Small, K. and Verhoef, E. (2007), The Economics of Urban Transportation, Routledge, England.