סילבוסים תואר שני

סמינר בשיווק טכנולוגיות Technology Marketing Seminar

אופן ההוראה: סמינר
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס: מטרת הסמינר היא להקנות לסטודנט כלים למחקר עצמאי שיווקי בנושאים הקשורים לשיווק טכנולוגיות. המוצר הסופי של הקורס, הוא עבודת מחקר אקדמית בתחום השיווק של טכנולוגיות עתירות ידע.

נושאי הקורס: 1. מודלים לתכנון אסטרטגי של טכנולוגיות עילית
2. מודלים לתכנון מוצרים חדשים
3. מודלים לחיזוי נפיצות של מוצרים (BASS MODEL)
4. יזמות ושיווק טכנולוגיות באמצעות האינטרנט
5. ניתוח והצלחה של שיווק טכנולוגיות הי טק באמצעות פעילות עסקית בשווקים בין לאומיים
6. ייצוא ושיווק בינלאומי של מוצרי טכנולוגיה
7. יזמות ושיווק מוצרי ביוטכנולוגיה בתחום הרפואה, ביואינפורמטיקה,גנטיקה, ודיאגנוסטיקה
8. CRM
9. מודלים לפרסום מוצר באמצעות טכנולוגיות עתירות ידע.

דרישות הקורס:
1. קריאת מאמרים
2. עמידה בלוחות זמנים להגשת תוצר סופי (תיק פרויקט: הכולל תוכנית מחקר המכילה תרומה ביקורתית משמעותית לתחום הנחקר, בעלת אלמנטים של חדשנות).

ביבליוגרפיה:


Lilien, Kotler,, Marketing models, Prentice Hall1992
Alvin, Burns, Ronald, Bush,,"Marketing Research", Prentice Hall, 2003
Evans, Olson "Statistics Data Analysis and Decision Modeling", Prentice Hall, 1999

Riezebos,"Brand Management – A Theoretical and Practical approach" Prentice Hall, 2003
Bruner, James, Hensel, "Marketing Scales – A compilation of Multi-Item Measures" Volume III, 2004
Lilien, Rangaswamy "Marketing Engineering", Prentice Hall, Second 2nd , 2003
Kotler, "Marketing Management", Prentice Hall, 2000
Parasuraman, Marketing Research, Second 2nd, Addison-Wesley, 1991