סילבוסים תואר שני

ניהול ממוקד איכות Quality Focused Management

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3
מטרות הקורס: הקורס יקנה לסטודנטים הבנה של היבטים מעשיים בתורת האיכות ויכולת אנאליטית לקבל החלטות הקשורות לניהול איכות. 

נושאי הקורס:
1. מבוא לתורת האיכות ועקרונותיה,התפתחות תחום האיכות מבקרת תהליך לניהול איכות כוללת (TQM).
2. יישום עקרונות האיכות בארגונים
3. ISO-9000:2000
4. כלים לניהול איכות ושיפור תהליכים
5. תיעוד נהלים ומעקב
6. תכנון לאיכות: תורת טגוצ'י, בית-האיכות (QFD)
7. בקרת איכות: בקרת תהליך, שימוש במדגמים.
דרישות הקורס:
8. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
9. עמידה במבחן אמצע סמסטר.
10. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
11. עמידה במבחן סיום. 

ביבליוגרפיה :

1. Douglas C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 5th edition, John Wiley & Sons, 2004.
2. Juran J. M. and Gryna F. M., Quality planning and analysis, 3rd Ed., McGraw Hill, 1993.
3. Shigeru Mizuno, Management for quality improvement: the seven new QC tools, Productivity Press, 1988.
4. Crosby P., Quality is Free, McGraw Hill, 1979.
5. Feigenbaum A.V., Total Quality Control Engineering and Management, McGraw -Hill, 1985


 
3. שור ח. הנדסת איכות, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה (1999).
4. שור ח. איכות כוללת, בקרת איכות ותכנון לאיכות, הוצאת המחבר (1992).