סילבוסים תואר שני

ניהול פרויקטי מחקר ופיתוח Research and Development Project Management

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3