סילבוסים תואר שני

ניהול פרויקטים מתקדם Advanced Project Management

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרת הקורס:
ללמוד וליישם גישות, טכניקות וכלים מתקדמים בניהול פרויקטים.
במסגרת הקורס יוצגו נושאים מתקדמים בניהול פרויקטים.

נושאי הקורס
סטנדרט לניהול פרויקטים – PMBOK - Project Management Body of Knowledge
תורת האילוצים של גולדרט - Theory of Constraints
בגרות ארגונית בניהול פרויקטים - Maturity Models and CMM
מחלקה לניהול פרויקטים - Project Office
בקרת הפרוייקט – הערך המושג
נוהל מפת"ח – מסגרת לכתיבת מסמכי הפרויקט
סגירת פרויקט והארגון הלומד – Project Closure

דרישות הקורס:
השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
הרצאה על נושא מסוים
עמידה במבחן סיום.

ביבליוגפיה
1. שלמה גלוברזון, אבי שטוב, "ניהול פרויקטים תכנון ביצוע ובקרה", הוצאת דיונון, 2003.
2. גוף הידע בניהול פרוייקטים – ערך צבי רז הוצאת המי"ל. (תרגום הPMBOK לעיברית)
3. חברת מתודה, "מחזור חיים נוהל מפת"ח", גירסה 5.
4. אליהו גולדרט, שרשרת קריטית , די גור הפקות, 1997. 

5. PMI - Project Management Institute Standards Committee, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), PMI, 2000.
6. H. Kerzner; "Project Management: a system approach to planning scheduling and controlling ; – 8th edition " John Wiley & Sons, 2003
7. T. Raz, R. Barnes, D. Dvir - "A critical Look at critical chain Project Management"; Project Management Journal Vol 34, No 4, Dec 2003. http://www.pmi.org.il/downloads/articles/A-Critical-Look.pdf
8. F.T. Anbari " Earned Value Project Management Method and Extensions" ; Project Management Journal Vol 34, No 4, Dec 2003.
9. http://www.standishgroup.com/sample_research/chaos_1994_1.php
10. A. Jaafari – " Project Management in the Age of Complexity and Change" ; Project Management Journal Vol 34, No 4, Dec 2003.
11. C. Piney - "Applying Utility Theory to Risk Management" "; Project Management Journal Vol 34, No 3, Sep 2003.
12. L. Leach "Schedule and Cost Buffer Sizing: How to Account for the Bias Between Project Performance and Your Model" Project Management Journal Vol 34, No 2, June 2003.
13. J.S. Pennypacker, K., P., Grant "Project Management Maturity: An Industry Benchmark", Project Management Journal Vol 34, No 1, March 2003.
14. W. Herroelen, R. Leus, E. Demeulemeester "Critical Chain Project Scheduling: Do Not Oversimplify" Project Management Journal Vol 33, No 4, December 2002.