סילבוסים תואר שני

ניהול משאבי אנוש עתירי ידע Human Resources Management In High-Tech Firms

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס: חברות ההיי-טק והטכנולוגיה פועלות בסביבה לא ודאית תמידית, המחייבת תגובה מהירה לשינויים מואצים ובלתי פוסקים. שינויים אלו מחייבים התאמות רצופות ברמה הארגונית של החברה, המתבטאים בשינויי תפיסה אסטרטגית ברמות הניהול, ובאפיונים המיוחדים של ניהול משאבי אנוש. ניהול משאבי אנוש בחברות היי-טק מחייב הבנת הסביבה שבה פועלת החברה, חיזוי תהליכים ומגמות, שיתוף בחשיבה האסטרטגית ויכולת להציע פתרונות יצירתיים מהירים למצבים בלתי צפויים.
ניהול משאבי אנוש בהיי-טק מחייב מחד איוש אופטימאלי של עובדים איכותיים - מומחים בצירוף דרישות תובעניות לחדשנות, יצירתיות ועמידה ביעדים. מאידך, קיימת בעיה קריטית לשימור מומחים אלו, למניעת בריחת מוחות, וזאת לצורך יציבות ושימור הידע אשר היעדרו עלול לגרום לחברה נזק בלתי הפיך.
קורס זה ידון במאפיינים הייחודיים של ניהול משאבי אנוש בחברות היי-טק תוך שימת דגש על ניהול פרופסיונאלי והמטלות המיוחדות הנדרשות מדרגי הניהול בחברות אלו. כמו כן נתמקד בתהליכי למידה והתפתחות קריירות של מומחים בחברות היי-טק, אפיון כלי הגיוס והמיון הייחודיים בזירה זו, וכן נדון בשיטות הנעת עובדים בחברות היי-טק וצורות התגמול הנלוות. נסקור גם את ניהול משאבי אנוש בחברות סטארט-אפ, וכן את התרבות הארגונית המאפיינת חברות היי-טק כחלק מחזון החברה. 

נושאי הקורס:

1. מבנים ותהליכים ארגוניים בחברות היי-טק וטכנולוגיה.
2. אסטרטגיות בניהול משאבי אנוש בחברות היי-טק וטכנולוגיה.
3. גיוס, מיון וקליטת עובדים בחברות היי-טק וטכנולוגיה.
4. בנייה, ניהול ופיתוח עבודת צוות בפרוייקטים.
5. שיטות הנעה ושימור עובדים בסביבה משתנה. רווחה Well-Being.
6. הדרכה ופיתוח עובדים, חניכה, למידה, התעדכנות והתפתחות מקצועית.
7. הערכת עובדים ומתן משוב.
8. מערכות שכר ותימרוץ עובדים , בניית תמהיל תגמולים, אופציות ובונוסים.
9. עיצוב והטמעת תרבות ארגונית.
10. ניהול תהליכי שינויים, מיזוגים, רכישות וצמצומי עובדים בהיי-טק.
11. תכנון ופיתוח מסלולי קריירה, צמתי קריירה קריטיים ומעברי קריירה.
12. ניהול משאבי אנוש בחברות Start-Up ובחברות גלובאליות, Relocation.
13. התמודדות עם דילמות אתיות. 

דרישות הקורס:
1. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
2. קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
3. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
4. עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה 
1. גייגר, א. ופירסט, א. (2001). חברות סטארט-אפ והון סיכון, אוניברסיטת תל-אביב: רמות.
2. גייטס, ב. (1999). עסקים במהירות המחשבה, ידיעות אחרונות.
3. לבב, ע. (1998). שבבים של תקווה, סיפוריהם של יזמי תעשיית ההיי-טק הישראלית, הוצאת זמורה ביתן.
4. לואיס, מ. (2000). יותר חדש מחדש, עמק הסיליקון מאחורי הקלעים, הוצאת מטר.
5. קולינס, ג'. פוראס, ג'. (1997). לנצח ניבנו - 18 חברות מופת, פקר.
6. קונדה, ג. (2000). מהנדסים תרבות, חרגול.


1. Goman, C.K. (2000). The human side of High-Tech: Lessons from the technology frontier, New-York: Wiley.
2. Katz, R. (ed.). (1997). The Human Side of Managing Technological Innovation: A Collection of Readings, Oxford Univ. Press.
3. Schaffer, W.A. (1999). High-Tech careers for low-tech people, Berkeley, Calif: Ten Speed Press, 2nd ed.
4. Stein, R.J. (1993). Learning to manage technical professionals: crossing the swamp, Addison-Wesely: Reading, Mass.
5. Ulrich, D. (1997). Human Resource Champions, Harvard Business School. 
מקראה מקראת חובה הכוללת 10 מאמרים רלוונטיים המכסים את נושאי הקורס.