סילבוסים תואר שני

משוואות דיפרנציאליות לנה"ט Differential Equations for Manasgers

אופן ההוראה: סמינר
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרת הקורס:
 להקנות לסטודנטים את ידע הקדם הדרוש לקורסי בחירה מתקדמים בכלכלה ובטכנולוגיה.

נושאי הקורס:
משוואות מסדר ראשון: ליניאריות, משוואות ניתנות להפרדה, משוואות מדויקות, משוואות הומוגניות, משפחות אורתוגונליות.
משוואות ליניאריות מסדר N: משוואות הומוגניות ואי הומוגניות.
מערכות של משוואות דיפרנציאליות.
משוואות דיפרנציאליות חלקיות.
משוואות חלקיות מסדר שני והבאתם לצורה קנונית.
משוואות עם בעיות שפה ותנאי התחלה.
פתרון של משוואות עם בעיות שפה ותנאי התחלה, דיאגרמת פזות, פתרון מצב מתמיד.


דרישות הקורס:
פתרון תרגילים.
בוחן אמצע סמסטר.
עמידה במבחן סיום.