סילבוסים תואר שני

יסודות מערכות תקשורת לניהול Information-Communication-Technology (ICT) Fundamentals for Technology Managers

אופן ההוראה: שעור ותרגול
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרת הקורס:
להקנות למנהלי טכנולוגיה מושגי יסוד בתקשוב ובהנדסת תקשורת וידע בסיסי לניתוח והבנה קונספטואלית של מערכות אלקטרוניות.

הנושאים שיילמדו בקורס:

מבוא: יעודה של מערכת תקשורת, מרכיבי מערכת תקשורת בסיסית, ערוצי תקשורת, טווח תקשורת, הספקטרום האלקטרומגנטי.

תקשורת תקבילית/אנלוגית: הצורך באפנון, מהות האפנון, הגדרת האפנון. אפנון אמפליטודה A.M.: צורות גלים, ספקטרום, יתרונות, חסרונות ושימושים. אפנון תדר F.M. (ללא חישובים והוכחות): צורות גלים, יתרונות, חסרונות ושימושים.

מבנה עקרוני של מקלטים ומשדרים: מקלט A.M.: מקלט ישיר, מקלט סופרהטרודיין רגיל וכפול, רגישות מקלט ויחס אות לרעש. מבנה עקרוני של משדר.

תקשורת ספרתית/דיגיטלית: ספירה בינרית (בקצרה), מבנה ערוץ תקשורת ספרתי, מקור מידע ספרתיים. מושגי ה"סיבית" (ביט) וה-byte. המרת אות אנלוגי לספרתי, משפט הדגימה (ללא הוכחה), אפנון דופק מקודד PCM, קוד ASCII ושימושיו, עקרון ה"דחיסה" (ללא חישובים והוכחות), קודים לגילוי ותיקון שגיאות (הסבר עקרוני/גרפי ללא הוכחות), ריבוב במישור הזמן TDM ובמישור התדר FDM לרבות טכנולוגית DMT (השימושית ב-ADSL). שיטות אפנון ספרתיות – BFSK, BPSK, QPSK, QAM. תקשורת סינכרונית ואסינכרונית (הגדרות בלבד). יתרונות תקשורת ספרתית ביחס לאנלוגית.

רשתות תקשורת: רשת הטלפון המסורתית והתפתחותה מאנלוגית לספרתית – מערכת הגישה מקווי 2W, דרך מודמים ל-טכנולוגית ADSL מבוססת DMT ו-QAM; מערכת המיתוג מאנלוגית לספרתית מבוססת PCM; ומערכת התמסורת מאנלוגית לספרתית בטכנולוגית ריבוב SDH.

מבוא לתקשורת מחשבים: פרוטוקולי תקשורת סינכרוניים ואסינכרוניים, מודמים, מיתוג מנות, רשתות תקשורת מקומיות, תקני אתרנט, רשת האינטרנט ופרוטוקולי TCP/IP.

עקרונות תקשורת סלולרית: TDMA, CDMA, GSM. רשתות דור שלישי, וידיאו – עיבוד, דחיסה, צילום ושידור/קליטה.

מערכות אלקטרוניות: ייבחרו 2-3 נושאים מתוך רשימת הנושאים הבאה - מבנה עקרוני של ערוץ תקשורת לוויני, עקרון פעולה ומבנה עקרוני של מערכת מכ"מ (radar), טכנולוגיות מסכים LCD ופלזמה, עקרון מציאת כיוון במערכות GPS, טכנולוגית לייזר ויישומים, מבוא לאלקטרואופטיקה ויישומים.


ביבליוגרפיה: שחם, צבי (2005). תקשורת בעידן ה-IP. ת"א: בינת תקשורת מחשבים.
Tanenbaum, A. S. (2003). Computer Networks (4th edition). NY: Prentice Hall

פרקים מתוך ספרי האוניברסיטה הפתוחה: תקשורת, מערכות תקשורת, רשתות תקשורת מחשבים, עיצוב ספרתי של תמונות, מבוא לאלקטרואופטיקה, מבוא לאופטיקה, לייזרים.