סילבוסים תואר שני

יישומי תורת המשחקים (72048) Applications of Game Theory

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3

מטרות הקורס

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ואסטרטגיות חשיבה בסיסיות בתורת המשחקים המשמשים לניתוח תהליכים כלכליים ועסקיים. 

תיאור הקורס
תורת המשחקים מהווה כיום כלי מרכזי בכלכלה לניתוח מצבי שוק. בקורס יוצגו מודלים ומושגים בסיסיים המשמשים לתיאור מצבים של קונפליקט (תחרות בין פירמות, יחסי עבודה) ובעיות המתעוררות במקום העבודה (השתמטות והתרשלות, שיתוף פעולה). באמצעות תורת המשחקים ננסה להבין תהליכים כלכליים, חברתיים ועסקים ולהעריך את ההתנהגות הרציונאלית הצפויה ואת הפתרונות האפשריים למצבים שונים. 

נושאי הקורס 

מבוא לתורת המשחקים

מהו משחק? מושגי יסוד, סוגי משחקים, שימושים של תורת המשחקים בתחומים שונים, דוגמאות.

משחקים לא שיתופיים תיאור המשחק בצורה אסטרטגית ובצורה נרחבת.
מושג הפתרון: שווי משקל נאש, קיום הפתרון, דיון ביקורתי במושג שווי המשקל, הפרות של שווי משקל, שווי משקל פרפקטי.
משחקים חוזרים. 

אפליקציות של משחקים לא שיתופיים:
דילמות חברתיות במקום העבודה, הסיבות להיווצרותן ופתרונות אפשריים.
הצגת מודל כלכלי כמשחק משחקי מיקום, מיקום חברה בתוך סביבה עסקית, משחק הכניסה לשוק.
מכרזים - סוגי מכרזים, מושג האסטרטגיה במכרז, שווי משקל.
"שידוכים יציבים" - מאפיינים ויישומים: השמת עובדים, קבלת סטודנטים ללימודים. 

משחקים שיתופיים
תיאור המשחק ומאפייניו
מושגי פתרון: הליבה, ערך שאפלי. 

אפליקציות של משחקים לא שיתופיים:

הרכבת קואליציות
משחקי רוב
מיקוח ומשא ומתן
משחקי שוק 

ביבליוגרפיה:
- האוניברסיטה הפתוחה, תורת המשחקים, יחידות 3.2.1
- האוניברסיטה הפתוחה, תורת המשחקים, יחידות 6.5.4
.
Kreps D., A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press, 1990.
Gardner, R. Games for Business and Economics. John Willey & Sons, Inc., 2003