סילבוסים תואר שני

יזמות עסקית וטכנולוגית New Technology Venture Initiatives

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
1. הצגה וניתוח הרקע העיוני לנושאים מרכזיים כגון: יזמות, תרבות יזמית, ויזמות פנים ארגונים.
2. בחינת תפקיד היזם בהקמת עסק חדש.
3. פיתוח הידע הנדרש לניהול אפקטיבי של עסק קטן.
4. בניית תכנית עסקית מקצועית ליזמות עסקית. 

נושאי הקורס:
• הכרת הנושא של יזמות, התפתחות עסקים קטנים, המצב בישראל.
• יזמות – גורמי הצלחה, מחסומים, סיבות לכשלון, יזמות פנים ארגונית.
• חשיבה יצירתית, רעיונות לעסקים חדשים.
• הקמת עסק חדש – מבנה משפטי.
• זכיינות – יתרונות וחסרונות.
• שיקולים פיננסיים בעסק הקטן וביזמות עסקית, הון סיכון, הנפקות.
• שיקולים שיווקיים בעסק קטן וביזמות עסקית.
• התכנית העסקית – יתרונות , שלבי עריכה, מבנה.
• הרחבת העסק – אופציות אסטרטגיות, בקרה, שותפויות, מיזוגים ורכישות.
• יזמות פנים ארגונית.
• ניהול עסק מיזמות לצמיחה ולבגרות. 

דרישות הקורס:
1. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
2. קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
3. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
4. עמידה במבחן סיום.
 
ביבליוגרפיה
1. Barrow, C., The Essence of Small Business, Prentice-Hall, latest ed.
2. Hisrich, R. and Peters, M., Entrepreneurship, Mcgraw-Hill, latest ed.
3. אקשטיין, ג., יוזמים עסק, הכוון, 1996.
4. אקשטיין, ג., מנהלים עסק, הכוון, 1997.
5. ארזי, ח., יזמות, משרד החינוך, 1996.
6. שפסקי, ל., יזמים נוצרים לא נולדים, מטר, 1997.
7. לוינסון, ג., יזמות וסגנון גרילה לקראת העידן המשתנה,
איגוד לשכות המסחר, 1997.
8. מאדוקס, ר., עסקת חייך, פקר, 1997.
9. קדם, י., תקצירים בנושא יזמות עסקית.