סילבוסים תואר שני

טכנולוגיות חדשניות Novel Technologies

אופן ההוראה: שעור ותרגול
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
הקניית ידע בסיסי בעקרונות הפיסיקליים וההנדסיים של טכנולוגיות חדישות במוליכים למחצה, מעגלים אנלוגים ליניאריים ומערכות מיקרואלקטרוניות.
בקורס ינותחו דרכי פעולתן של טכנולוגיות אלה, תכנונן, מדידותיהן החשמליות והערכת ביצועיהן. 

נושאי הקורס:
1. אופייני דיודה "צרה", "רחבה", "קיבול משתנה", ו"שוטקי".
2. מנגנוני פריצת דיודות.
3. טרנזיסטורי וקבלי תוצא שדה צומתיים ובעלי שער מבודד.
4. התקני צימוד מטען CCD
5. הטרנזיסטור הביפולרי – מודל לאות גדול, אות קטן והכללה.
6. טכנולוגיות התקני מוליכים למחצה ומעגלים מוכללים.
7. טכנולוגיות ואקום ופוטוליטוגרפיה.
8. טכנולוגיות נידוף, שיקוע וניתוז יוני.
9. תכנון מתקדם של מגברי שרת.
10. תגובת תדר ומשוב של מגברים.

דרישות הקורס: 1. השתתפות פעילה.
2. עמידה במבחן סיום. 

ביבליוגרפיה 

1. A. Barlev and G. Golan, Semiconductors and Electronic Devices (The Open University, 2002 (1st Edition).
2. A. Barlev and G. Golan, Semiconductors (The Open University, 2000 (2nd Edition).
3. A.S. Sedra, K.C. Smith: "Microelectronic Cicuits", Holt Inc. 1999.