סילבוסים תואר שני

חקר ביצועים מתקדם Advanced Operations Research

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
לחשוף את הסטודנט לנושאים מתקדמים בחקר ביצועים, לרבות שיטות כמותיות ועמימות. לאפשר לסטודנט להפוך בעיות ניהול לבעיות חקר ביצועים להשוואת אלטרנטיבות .
נושאי הקורס:
הקורס יכלול פרקים משלימים לקורסי חקר ביצועים שנלמדו בתואר ראשון
1. בעיות מלאי רב פריטים.
2. תכנון דינמי ושימושים לקבלת החלטות
3. שרשרת מרקוב, מודלים עם זיכרון קצר ויישומם לבעיות תכנון והחלטה
4. מודלים מתקדמים בתורת התורים
5. תכנון לא לינארי – המקרה הכללי ומקרים פרטיים לפונקציות מיוחדות

דרישות הקורס:
9. השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
10. ניתוח אירועים והגשתם במועד.
11. פתרון תרגילים
12. עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה

Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman “Introduction to Operations Research”; McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 7 edition (March, 2002)
Wayne L. Winston “Operations Research : Applications and Algorithms”; Duxbury Press; 4 edition (July, 2003)
Matthew J. Sobel, Daniel P. Heyman “Stochastic Models in Operations Research, Vol. II : Stochastic Optimization” Dover Publications (December 2003)
Philip M. Morse, George E. Kimball “Methods of Operations Research” Dover Publications (October 17, 2003)