סילבוסים תואר שני

אופציות וחוזים Options and Contracts

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3
מטרת הקורס: 
הכרת כלים פיננסיים מותנים כגון: אופציות, עתידיות וחוזי פורוורד התלויים בהתנהגות נכסים אחרים דוגמת מניות, ומאפשרים למנהל הכספי בפירמה לשלוט על דרגת החשיפה לסיכון הפיננסי.

הנושאים שילמדו בקורס:
מהם נכסים מותנים, ההבדלים בין הנכסים המותנים השונים והפרמטרים המשפיעים על ערכם.
ההבדלים בין חוזי forward ו future. ניהול סיכונים בעזרת חוזים עתידיים והפוזיציות השונות.
יחסי ארביטרג', הערכת אופציות ( המודל הבינומי ומודל Black and Scholes).
שימושים שונים של אופציות, ניהול סיכונים, ביטוח תיקים אופציות על מדדים ואופציות המחולקות לעובדים בחברות הזנק.

דרישות הקורס: (1) השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
(2) קריאה בספרי הלימוד
(3) עמידה במבחן הסיום.

ביבליוגרפיה : (1) שוק המעו"ף, רפי אלדור, הוצאת הבורסה לניירות ערך, מהדורה רביעית (1998)
(2) Options, Futures and Derivatives, John Hull, Prentice Hall.