פרטי מארגני הכנס
מדור רווחת הסטודנט
אירועים נוספים החודש
  מפת גישה למכון מפת החניות להרשמה סדנת הכנה לראיונות


הרשמה   
    
הנני מאשר לכלול את פרטי ברשימת באי המפגש   

© כל הזכויות שמורות למכון טכנולוגי חולון Created by Vordu.co.il