צוות הספרייה

Michal Hil
גב' מיכל חיל - מנהלת הספרייה
דוא"ל: michalch@hit.ac.il
טלפון: 03-5026545
Esta Verzer גב' אסטה ורזר - אחראית יעץ, מידע והדרכות
דוא"ל: ester@hit.ac.il
טלפון: 03-5026826
Poly Plysher גב' פולי פליישר - ספרנית השאלה ואחראית עיבוד טכני
דוא"ל: polyb@hit.ac.il
טלפון: 03-5026547

גב' אירית קצור - ספרנית השאלה, ואחראית דיגיטציה והשאלה בין ספרייתית
דוא"ל: Iritka@hit.ac.il
טלפון: 03-5026547
Mila
גב' אמיליה טילישבסקי - אחראית קטלוג ורכש
דוא"ל: mila@hit.ac.il
טלפון: 03-5026546


Anna גב' אנה אוסטרובסקי - ספרנית השאלה ואחראית כתבי עת
דוא"ל: annac@hit.ac.il
טלפון: 03-5026826