דבר ראש המרכז

 
 
התפקיד המסורתי של האקדמיה הינו להפיץ את הדעת בדרך ההוראה ולקדם את הדעת בדרך המחקר. יותר ויותר נדרש המכון, כמו גם אוניברסיטאות ומכללות אחרות, על ידי הסטודנטים והחברה להצטיין בהוראה ולא רק במחקר.
 
חברי סגל חדשים נקלטים באקדמיה עקב מומחיותם באחד מתחומי התוכן האקדמיים ובדרך כלל אין להם ידע, הכשרה וניסיון בהוראה. לכן מוסדות אקדמיים רבים והמכון בכלל זה הקימו מרכזים לקידום ההוראה אשר תפקידם העיקרי הוא הכשרת המרצים להוראה ומתן סיוע למרצים לשפר את הוראתם.
 
כל עוד לא יתרחש שינוי מערכתי-מבני נראה שלפחות בשנים הקרובות תמשיך שיטת ההרצאה (מלווה בתרגילים ובמעבדות) להיות שיטת ההוראה הנפוצה באקדמיה. במקביל הולך וגדל השימוש בגישות הוראה חדשניות. כך למשל, בכל הקשור לניצול האינטרנט להוראה, אנו רואים במכון גידול משמעותי במספר אתרי האינטרנט המלווים לקורסים. המרכז לקידום ההוראה נערך לסייע למרצים בכל גישות ההוראה הקימות במכון לרבות הרצאות, הוראת שיעורי תרגול, הוראה במעבדות, הוראה בסמינריונים, הוראה בקורסים המבוססים על עבודות ופרויקטים, הוראת קורסי סטודיו בעיצוב ועוד.
 
באתר זה ניתן למצוא פרטים על פעילויות הסיוע שמציע המרכז לקידום ההוראה. אני מקווה שחברי סגל רבים במכון ייעזרו בסיוע המוצע לשיפור הוראתם ובכך יתרמו להפצת הדעת, להעלאת רמת שביעות הרצון של הסטודנטים שלנו, לשיפור איכות הבוגרים ולקידום החברה והמשק במדינת ישראל.