המרכז לקידום הוראה

הקמת המרכז

HIT - מכון טכנולוגי חולון שואף למצוינות במחקר ובהוראה מאז הקמתו. כחלק מן המאמץ למצוינות בהוראה הוחלט להקים יחידה מקצועית, אשר תסייע למרצים במכון לשפר את הוראתם. המרכז החל את פעילותו בשנת תשס"ה.
שם היחידה הוא: "המרכז לקידום ההוראה" (Center for the Advancement of Teaching). יחידות דומות קיימות ברוב האוניברסיטאות בארץ ובאוניברסיטאות מובילות בארה"ב ובאירופה (M.I.T., סטנפורד, אוקספורד ורבות אחרות).
 
תפקידי המרכז לקידום ההוראה

תמיכה במרצים ותיקים, שהתגלו כבעלי קשיים בהוראה
אחד מתפקידיו של המרכז הוא לתמוך בחברי סגל תקניים, שהתגלו כבעלי קשיים בהוראה ולסייע להם לשפר את הוראתם. כלי העבודה העיקרי לצורך כך הוא כניסה לשיעורים של מרצים ומתן משוב והצעות לשיפור. מדובר בתהליך הכולל בדרך כלל 2 - 3 סבבים, כאשר כל סבב כולל שיחת הכנה, ביקור בשיעור, שיחת משוב ודו"ח בכתב.
 
הכשרת מרצים חדשים להוראה
חברי סגל חדשים נקלטים עקב מומחיותם באחד מתחומי התוכן, שבהם עוסק המכון, ובדרך כלל אין להם ידע, הכשרה וניסיון בהוראה. סדנת הכשרה למרצים חדשים נמשכת בדרך כלל 3 ימים. היום הראשון מוקדש לשיטות ומיומנויות הוראה, השני לתרגול מעשי בהוראה והשלישי לתקשוב ההוראה כולל תרגול מעשי.
 
תמיכה במרצים ותיקים המעוניינים לשפר את הוראתם
מקצוע ההוראה מחייב השתפרות מתמדת. גם מורים טובים זקוקים מדי פעם למשוב על הוראתם, כדי לשפר עוד יותר את הוראתם. החל משנת תש"ע מבוצעים ביקורים בשיעורים של כל המרצים התקניים ושל חלק מהמרצים מן החוץ לשם מתן משוב והערכה.
 
סקר הוראה
תפקידו העיקרי של סקר ההוראה הוא מתן משוב למרצה על הוראתו לשם שיפור ההוראה. הנהלת המכון משתמשת בתוצאות הסקר, כדי ללמוד על שביעות הרצון של הסטודנטים מן ההוראה במכון, איתור בעיות ומקרים קיצוניים, והערכת איכות ההוראה של המרצים. המרכז לקידום ההוראה נושא באחריות הכוללת להגדרת שאלוני הסקר, ביצוע הסקר, סריקת הטפסים, עיבוד הנתונים ופרסום התוצאות. סקר הוראה נערך אחת לסמסטר לקראת תום הסמסטר. מספר גופים במכון מסייעים למרכז לקידום ההוראה בביצוע הסקר: מרכז המחשבים, דיקן הסטודנטים ויחידת הפרסומים. בתום עיבוד התוצאות נשלחים דו"חות מרוכזים לנשיא המכון, לסגני הנשיא, לחברי הוועדה לקידום ההוראה, לדיקנים ולראשי מחלקות אקדמיות. כל מרצה מקבל דו"ח אישי בצירוף טופסי המשוב של הסטודנטים.
 
דרכי פעולה
 
כלי העבודה העיקרי של המרכז לקידום ההוראה הוא ביקור בשיעורים ומתן משוב. מחקרי הוראה רבים מצביעים על כך, שהדרך היעילה לשיפור הוראה היא קבלת משוב על ההוראה.
  • בתום כל סמסטר, לאחר פרסום תוצאות סקר ההוראה, מחליט המרכז לקידום ההוראה, בתאום עם הפקולטות מי הם המרצים אצלם יבוצע ביקור בשיעור במהלך הסמסטר העוקב.
  • לאחר שיועץ ההוראה מהמרכז לקידום ההוראה יוצר קשר ראשוני עם המרצה מתקיימת פגישת הכנה לבירור קשיים וצרכים ספציפיים.
    לאחר מכן מתואם מועד לביקור בשיעור. בהתאם לצורך וכפוף להסכמת המרצה, השיעור המבוקר יצולם בוידיאו.
  • במהלך השיעור נעשה שימוש בטופס הערכת שיעור, אשר פותח במרכז לקידום ההוראה.
  • לאחר השיעור נערכת שיחה, שבה המרצה מקבל מיועץ ההוראה משוב על הוראתו. בסיום השיחה נקבעת תכנית להמשך. אם יש צורך בביקור נוסף, המועד לכך מתואם עם המרצה.
  • לאחר מכן מתקיים מעקב אחר הישגיו של המרצה בהוראה.
  • טופס ההערכה מתויק בתיקו האישי של המרצה במרכז לקידום ההוראה, והעתק נממסר למרצה.