עוד בפרק זה:

ניהול פרויקטים

מועד פתיחה: נובמבר 2016
 
חשיבות ענף ניהול הפרויקטים עלתה מאוד בשנים האחרונות, כיוון שחלק ניכר בפעילות של ארגונים הפך מעבודה שוטפת לעבודה פרויקטאלית. בעולם דינמי, בו שינויים מתרחשים בקצב מהיר, גם תוכניות טובות וותיקות נדרשות להתעדכן על מנת להישאר רלוונטיות, על אחת כמה וכמה בתחום ניהול הפרויקטים בו אי­ודאות ואילוצים הם חלק ממהות התפקיד. קורס ניהול פרויקטים הפך לקורס הכרחי עבור מנהלים בדרגים השונים, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, המתמודדים עם פרויקטים מורכבים יותר ויותר ומבקשים להביאם לידי גמר מוצלח.

מעבר לכלים ולידע מתקדם, לומד מנהל הפרויקטים בקורס שמרחב שלם של אפשרויות פתוח בפניו, ושאילוצים׃
אינם אירועים שנכפו עליו, אלא הזדמנות למינוף הפרויקט והשבחתו.
 
שיטת הלמידה:
שיטת הלמידה בקורס אינטראקטיבית ומגוונת וכוללת הרצאות בליווי מצגות והדגמות וכן תרגול שוטף.
כחלק מתהליך הלמידה יבחר כל אחד מהלומדים פרויקט לביצוע, בארגון בו הוא מועסק או פרויקט עצמאי
אותו הוא מעוניין להציע או לבצע. בסופו של הקורס יהיו בידי הלומדים כלים לייזום, תכנון, ביצוע וניהול פרויקט
על כל רבדיו.
 
 
בין הנושאים הנלמדים:
 

● ייזום ותכנון הפרויקט

● ניהול תקציב ותזרים מזומנים

● ניהול איכות הפרויקט

● לוחות זמנים ותזמונם

● ספקים וקבלני משנה

● תכנון וניהול משאבים
● אי ודאות וניהול סיכונים ● תהליכי שיווק הפרויקט ● ועוד
 
 
מבנה הקורס:
הקורס מונה 20 מפגשים של 4 שעות אקדמיות, סה"כ 80 שעות לימוד אקדמיות. הלימודים מורכבים מהרצאות
תיאורטיות והתנסות מעשית בהכנת פרויקט גמר כולל ייעוץ אישי. הקורס מתקיים בימי שלישי בין השעות 18:00 - 21:00.
 
 
דרישות הקורס:
● נוכחות של 80% לפחות במפגשים
● פיתוח פרויקט גמר
 
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת גמר מטעם ביה"ס ללימודי תעודה ב­-HIT מכון טכנולוגי חולון.
 
תוכנית מפורטת תינתן בפתיחה של כל קורס ע"י המרצה
 
 
פלייר הקורס (להורדה)
 

 
לפרטים ולהרשמה:
ביה"ס ללימודי תעודה, HIT - מכון טכנולוגי חולון
טל': 03-5026698, 03-5026781